Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2009

Europapolitiken har intagit dagspressen

Vissa menar att EU som demokratiskt projekt är dömt att misslyckas. En anledning till detta skulle vara att européernas olika bakgrund och språk gör den politiska debatten svår. Nu visar statsvetaren Maximilian Conrad vid Lunds universitet att det gränsöverskridande offentliga samtalet blomstrar i europeisk dagspress.

Det finns en uppfattning att EU inte fungerar som en enad och stark aktör i kontroversiella frågor. Detta brukar man förklara med att länderna är alltför olika sinsemellan och att de saknar gemensamma värderingar och ett gemensamt språk.
– Gemensamma värderingar är ingen förutsättning för demokrati. Tvärtom, utan värderingsmässiga skillnader skulle det knappast behövas ett offentliga samtal. Vad som krävs för en fungerande demokrati är arenor för politisk debatt, och det finns det, säger Maximilian Conrad.

Maximilian Conrad har analyserat över 600 tyska och svenska pressartiklar ur debatten om EUs konstitutionella fördrag, däribland Lissabonfördraget. Undersökningen visar att dagstidningarna spelar en mycket aktiv roll när det gäller att skapa arenor för det offentliga samtalet: de lyfter in utländska talare och perspektiv och kommenterar aktivt andra länders utspel. Att han valt att fokusera sin undersökning på dagstidningar beror på att tidningarna är det viktigaste forumet för det offentliga samtalet och att det till stor del är dem som sätter dagordningen för den politiska debatten.

När det gäller debatten kring Lissabon-fördraget finns det dock tydliga skillnader på vad vänster- respektive högertidningar väljer att lyfta fram: Medan socialistiska och liberala tidningar fokuserar på grundlagens demokratiska aspekter, så väljer de konservativa tidningarna att rikta in sig på vad processen betyder för nationalstatens självständighet.

– Det är intressant att den gränsöverskridande politiska debatten fungerar även i konservativa tidningar som ofta anser att demokrati bara fungerar inom nationalstaten, säger Maximilian Conrad, och pekar på att det inte bara är inhemska utan kanske framför allt utländska aktörer som citeras på tidningssidorna.

Kontaktinformation
Maximilian Conrad, disputerar den 12 december kl 10.00 i Edens hörsal med avhandlingen ”Mellan kommunikation och gemenskap”. Han nås 0047 98 00 68 86, maximilian.conrad@svet.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera