Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2009

Bakterier gör framtidens konstgjorda blodkärl

Cellulosa som produceras av bakterier kan i framtiden användas för konstgjorda blodkärl. Cellulosan ger mindre risk för blodproppar än de syntetiska material som idag används vid bypassoperationer. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Cellulosan produceras av en bakterie som kallas Acetobacter Xylinum. Materialet är starkt nog för att klara blodtrycket och växer in bra i kroppens egen vävnad. Avhandlingen visar att materialet också ger mindre risk för blodproppar, jämfört med de syntetiska material som används idag.
– Den bakteriella cellulosan ger knappt någon bildning av blodproppar alls, och blodet koagulerar mycket långsammare mot de material jag jämfört med. Cellulosan fungerar alltså väldigt bra i kontakt med blodet och är ett mycket intressant alternativ för konstgjorda blodkärl, säger molekylärbiologen Helen Fink som skrivit avhandlingen.

Riktiga blodkärl är invändigt täckta av celler som ser till att blodet inte bildar proppar. Helen Fink och hennes kollegor har förändrat den bakteriella cellulosan för att dessa celler ska fästa bättre.
– Vi har använt en helt ny metod som gör det möjligt att öka mängden celler som växer in i den bakteriella cellulosan utan att materialets struktur förändras, säger Helen Fink.

FAKTA BYPASSOPERATIONER
Om kranskärlen runt hjärtat täpps till av åderförkalkning kan det bli nödvändigt med en bypassoperation. Varje år genomför cirka 6000 sådana ingrepp i Sverige. Kirurgen tar då en bit av en ven, till exempel från patientens ben, och använder den biten för att leda blodet förbi åderförkalkningen vid hjärtat. En del patienter har inga kärl som är lämpliga att använda, och då används istället kärl av syntetiska material.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi
Avhandlingens titel: Artificial blood vessels – studies on endothelial cell and blood interactions with bacterial cellulose

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Helen Fink, molekylärbiolog, telefon 031-342 10 79, 073-544 48 33, e-post helen.fink@wlab.gu.se

Handledare:
Fil dr Anders Sellborn, telefon 073-344 73 17, e-post anders.sellborn@wlab.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera