Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2009

Grönt för grönt patent…

Apelsinskal ligger bakom Högskolan i Borås första patentansökan som nyligen lämnades in via Inicia AB till Patent- och registreringsverket. Och nu hoppas professor Mohammad Taherzadeh på grönt ljus för patentmärkningen som gäller en del av hans forskning.

Mohammad Taherzadeh och hans forskarteam vid Institutionen Ingenjörshögskolan har de senaste åren rönt stor uppmärksamhet när de från avfall av olika slag lyckats framställa etanol och biogas.

– Många olika material har använts i processen, men vi har valt att fokusera på en liten del av området, nämligen citrusavfall, förklarar Daniel Yar Hamidi, VD på Inicia, som högskolan äger via sitt holdingbolag.

Inicia har som mål att stödja kommersialisering av högskolans forskningsresultat och entreprenörskap. Mohammad Taherzadehs forskningsresultat är den första som man söker patent för. Målet är att kunna kommersialisera metoden, att från citrusavfall få fram fyra produkter: limon (ett antibakteriellt ämne), pektin, biogas och etanol. Citrusavfall är inte bra för förbränning på grund av för mycket vätska i sig, och inte heller är bra för rötning eller kompostering p.g.a. det antikteriellt ämne.

– Vi vill skydda vår kunskap med patentet, men samtidigt hoppas vi också att vi kan dela med oss av vårt ”know-how” via försäljning av en anläggning eller licenser på processen, säger Mohammad Taherzadeh.

Sedan 2005 har han arbetat med råvaran apelsinskal. Projektet har finansierats av Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad, kommunalförbundet i Sjuhärad och Brämhults juice AB, som gjort det möjligt att fyra doktorander och ett antal examensarbeten kunnat vidareutveckla processen.

Både Mohammad Taherzadeh och Daniel Yar Hamidi tror på en försäljning av den här typen av kunskap utomlands och då länder där man har varmare klimat och citrusodlingar.
– Här har man givetvis ett ännu större behov av den här typen av anläggningar. I Borås har man idag runt ca 10 000 ton citrusavfall per år.

– Jag hoppas ju att vårt patent ska generera i arbetstillfällen här i Borås och Sverige, fortsätter Mohammad Taherzadeh. Han tillägger att det finns mycket kvar att göra vad gäller avfallshantering.

– Vi måste bli ännu bättre än vad vi är idag i Sverige, gör vi det på rätt sätt så kan vi sälja vår kunskap på export och samtidigt förbättra den globala miljön.

Drygt 18 månader tar det innan ett svar om patentansökan blir klart. Men varken Daniel Yar Hamidi eller Mohammad Taherzadeh kommer att rulla tummarna under tiden.

– Vi kommer att utnyttja den här perioden till kommersialisering. Intresset just nu är stort för avfallshantering och vi har många intressenter.

Kontaktinformation
Daniel Yar Hamidi, VD Inicia AB, e-post: daniel.yar@hb.se, telefon: 033-435 59 83 eller mobil: 0733-613253

Mohammad Taherzadeh, professor Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås, e-post: mohammad.taherzadeh@hb.se , telefon:033-435 59 08 eller mobiltelefon: 0707-1710 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera