Tema

Dvärgstjärnor kan vittna om kollision i Vintergatans galax

Astronomen Anna Árnadóttir vid Lunds universitet har studerat dvärgstjärnor i vår galax, Vintergatan.

Dvärgstjärnor antas enligt vissa teorier komma från en dvärggalax som en gång i tiden ska ha kolliderat med vår egen galax. Vintergatans platta spiralform består egentligen av två olika galaktiska skivor, den tjocka skivan och den tunna skivan.

Enligt vissa teorier har den tjocka skivan bildats just genom en kollision mellan Vintergatan och en dvärggalax.

Astronomen Anna Árnadóttir vid Lunds universitet har studerat dvärgstjärnor i Vintergatan. Hon har i sitt avhandlingsarbete även bestämt tjockleken på såväl den tjocka som den tunna skivan i vår galax.

Avhandlingens titel:
A Photometric Study of the Galactic Disks based on Strömgren Photometry.

Kontaktinformation
Författare:
Anna.Arnadottir@astro.lu.se
Handledare:
Sofia.Feltzing@astro.lu.se , Ingemar.Lundstrom@astro.lu.se

Institutionen för astronomi

Dvärgstjärnor kan vittna om kollision i Vintergatans galax

 lästid ~ 1 min