Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2009

Att kunna marknadsföra sig själv för att få jobb

En arbetssökande skulle på 70-talet vara medveten om sitt värde på arbetsmarknaden och sätta sig in i arbetsrättsliga frågor. I dag får arbetssökande träffa jobbcoacher för att lära sig att marknadsföra sig själva och visa att de är anställningsbara. “Vi måste ifrågasätta om det här är en önskvärd utveckling”, säger Marinette Fogde, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet.

Det är hög konkurrens på arbetsmarknaden och vi konkurrerar i dag med vår personlighet och sättet vi presenterar oss själva och våra kunskaper på. En arbetssökande ska vara ärlig och vara sig själv, men samtidigt är det tydligt vilka egenskaper som rankas högst. Det är ett vinnande koncept att visa att man är en aktiv person, som är flexibel och stresstålig.

– Det blir en paradox, när man ska vara sig själv samtidigt som det finns ett tydligt ideal.

Arbetsgivare, arbetsförmedling och ett flertal fackförbund på tjänstemannasidan har alla drivit på den här utvecklingen. I dagens arbetsliv måste arbetstagaren snabbt kunna anpassa sig. Man ska vara flexibel i både arbetsuppgifter och på arbetsmarknaden. Individen måste själv ta ansvar för att göra sig anställningsbar.

– Jag tycker att vi borde titta närmare på vilka konsekvenser den här modellen får. Vilka grupper riskerar att exkluderas?

Marinette Fogde ser till exempel en stor skillnad mellan män och kvinnor. För män handlar det om att hitta en balans mellan ärlighet och att inte överdriva sina kunskaper. De får hålla sig själva tillbaka. Kvinnor upplever det motsatta. De har generellt svårare att sälja sig själva och de upplever det till och med som lite obehagligt.

– Ändå säger inte kvinnorna att det är konstiga ideal utan de tycker istället att det är nödvändigt att träna på att sälja sig själva. Att de måste anpassa sig.

Om man har ett alltför individualiserat synsätt på individens egen förmåga att göra sig anställningsbar riskerar man att andra faktorer glöms bort. Betydelsen av informella nätverk, hög arbetslöshet liksom homosocialitet, det vill säga att rekryterare väljer någon som liknar dem själva utifrån en känsla av ”personkemi”, blir undanskymt. Marinette Fogde vill betona att det är viktigt att vidare undersöka vilken roll etnicitet, ålder och klass spelar i relation till normen om individens ansvar att kunna marknadsföra sig på arbetsmarknaden.

– Det behövs en diskussion om vilka normer och ideal som konstrueras på dagens arbetsmarknad. Man kan dessutom fråga sig om man blir en bättre arbetstagare för att man kan sälja sig själv.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Marinette Fogde: mobil: 073-71 62 962

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera