Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2009

Svårt exportera västvärldens marknadsekonomi till Ryssland

Västvärldens marknadsekonomiska modell har varit svår att realisera i Ryssland. “Det har funnits en föreställning om att det går att exportera kapitalism som den ser ut i väst. Men det ryska samhället är mer komplext än så”, säger Oksana Shmulyar Gréen.

När muren mellan öst och väst föll för 20 år sedan väcktes stora förhoppningar om att länderna i Östeuropa, däribland Ryssland, skulle införa marknadsekonomi och demokrati precis som i väst. Tanken var att alla företag skulle drivas enligt marknadsekonomiska principer.

– Dessa förhoppningar har inte infriats fullt ut. Det vi ser i Ryssland i dag är en komplex ekonomi med många olika inslag: rester av den statliga ekonomin, stora privatiserade företag, en liten utländskt ägd sektor och en väldigt liten andel nystartade företag som växte fram under senare delen av 1990-talet, säger Oksana Shmulyar Gréen, som disputerar i sociologi med en avhandling om ryskt entreprenörskap.

Jämfört med tidigare forskning, som mest fokuserat på reformer under 1990-talet, går hon längre tillbaka. Den ryska ekonomin under mitten av 1800-talet och Sovjettiden sätts i relation till förutsättningarna för dagens företagare efter murens fall:

– Jag anser till skillnad från många andra forskare att det har funnits företagande i Ryssland före 1990-talet, men inte av den konventionella typen.

I avhandlingen görs en särskild studie av Rysslands nya generation av företagare. Det handlar om unga och välutbildade entreprenörer som växte upp och utbildades under Sovjettiden, men som fick sina första jobb- och karriärmöjligheter under senare delen av 1990-talet. Många av dem sökte sig till västerländska businessutbildningar i Ryssland med förhoppning om att bli professionella entreprenörer:

– Det var den grupp som var mest positivt inställd till väst och västerländska idéer om marknadsekonomi och företagande. Men de teorier som lärdes ut på kurserna i entreprenörskap och företagande har varit svåra att realisera i den ryska verkligheten.

Marknadsekonomin i Ryssland innehåller många barriärer för nya ekonomiska aktörer. I sin studie identifierar Oksana Shmulyar Gréen avgörande hinder som ett byråkratiskt regelverk, utbredd korruption och bankväsendets oförmåga att erbjuda nödvändigt startkapital.

– Det finns också historiska mönster som innebär att staten fortfarande dominerar inom den ekonomiska sfären och att människorna saknar tillit till privat ägande.

För att marknadsekonomi ska fungera i den ryska kontexten behövs det mer transparens och förutsägbarhet i relationerna mellan staten och ekonomin. Hos entreprenörerna själva behövs det mer tilltro till den egna förmågan, både att utveckla det egna företagandet och påverka välfärden och öppenheten i samhället.

Avhandlingens titel: Entrepreneurship in Russia: Western ideas in Russian translation
E-länk:http://hdl.handle.net/2077/21128

Fakultetsopponent: Professor David Lane, Cambridge University, Great Britain.

Tid och plats för disputation: fredagen den 4 december 2009, kl. 10.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Oksana Shmulyar Gréen, tel 031-123303, (bost.), 073-5719797(mob.)
e-post: oksana.shmulyar@sociology.gu.se
Avhandlingen kan beställas hos Gunilla Gustafsson, gunilla.gustafsson@sociology.gu.se, pris 159 kr exkl. moms, plus eventuellt porto.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera