Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2009

Svårt bryta enpartiväldet i Tanzania

Sedan Tanzania införde flerpartisystem i början av 1990-talet har oppositionspartierna ännu inte lyckats övertyga väljarna om sin kapacitet att leda landet. Det styrande partiet CCM har i stället för att förlora sin dominerande ställning stärkt sin position i parlamentet efter varje val som hållits. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

– Att stärka demokratin i Tanzania handlar inte enbart om att etablera de formella strukturerna för flerpartisystem. Det handlar även om att etablera en förståelse på individnivå för hur ett flerpartisystem främjar demokratin i ett land, säger Petri Ruotsalainen som studerat demokratiseringen i Tanzania.

Avhandlingen i freds- och utvecklingsforskning undersöker orsakerna till det styrande partiets fortsatta starka ställning och frågar vilka möjligheter och hinder som kan finnas för att konsolidera ett demokratiskt flerpartisystem i Tanzania?

– När flerpartisystemet infördes och människor skulle börja rösta på olika partier var många oerhört rädda för att massakrer liknande dem i Rwanda även skulle ske i Tanzania, säger Petri Routsalainen.

Med utgångspunkt från den politiska demokratiseringsprocessen i Tanzania och genom ett antropologiskt fältarbete har Petri Routsalainen studerat hur övergången från enpartisystem till flerpartisystem upplevts av befolkningen på landsbygden.

Avhandlingen visar upp en annan bild av demokratiseringsprocessen än den etablerade västerländska synen. Tanzanierna har varit vana vid enpartisystemet och är ett land som präglas av intern fred, enighet och harmoni sedan självständigheten, något som man inte kan säga om Tanzanias grannländer.

En av avhandlingens slutsatser är att landets historia med ett parti, en landsfader som Julius Nyerere, och en politisk ambition att upprätthålla fred, enighet och harmoni i landet har blivit argument mot flerpartisystemet, vilket visar sig i stort stöd för CCM vid valen.

– Det styrande partiet använder sig också av dessa begrepp för att visa för väljarna att de är det enda partiet som kan garantera dessa värden. Det ger partiet en speciell och unik ställning som oppositionspartierna inte kan möta, säger Petri Routsalainen.

Avhandlingens titel: Under the Same Shade. Popular Perceptions of Political Change and the Challenges of Consolidating Multiparty Democracy in Tanzania

E-länk: http://hdl.handle.net/2077/21268

Fakultetsopponent är Professor Göran Hydén, University of Florida, Gainesville, USA

Disputation: Onsdagen den 2 december 2009, kl. 14.15, Sal 326, Annedalsseminariet,
Seminariegatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Petri Ruotsalainen tel 031-7861325 (arb.), 0733-579545 (mobil.)
e-post:.petri.ruotsalainen@globalstudies.gu.se
Avhandlingen kan beställas hos annika.forssell@globalstudies.gu.se kr plus exklusive porto.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera