Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2009

Nytt redskap förutspår sjukdomsförloppet vid akut barnleukemi

Forskare vid Uppsala universitet och Akademiska barnsjukhuset i Uppsala har hittat ett nytt, kraftfullt redskap för att bestämma sjukdomstypen hos barn med akut lymfatisk leukemi och för att förutspå hur barnen med leukemi kommer att svara på cytostatikabehandling. Studien har publicerats i elektronisk form av den välrenommerade hematologiska tidskriften Blood.

Akut leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn. Den nya studien visar att DNA-metylering är ett viktigt verktyg för att förutsäga hur sjukdomsförloppet kommer att se ut. DNA-metylering är en så kallad epigenetisk förändring av arvsmassan. Med epigenetiska förändringar menar man förändringar av arvsmassans DNA som inte påverkar själva DNA- sekvensen – i motsats till nedärvda mutationer.

I den nu aktuella studien analyserades metylering av DNA i benmärgsceller från 400 barn med akut lymfatisk leukemi (ALL) från de nordiska länderna. Dessa prover är unika även i ett internationellt perspektiv. Barnonkologer i alla de nordiska länderna har samlat in detaljerad information om patienterna och dokumenterat denna i en nordisk databas under flera år.

På basen av en preliminär analys av 8000 av människans gener valde forskarna ut 400 gener för DNA-metyleringsanalysen. Med hjälp av metyleringsanalys av ett 40-tal gener kunde patienterna med en viss typ av leukemi delas in i subtyper med motsvarande noggrannhet som de i dag använda cytogenetiska metoderna. Forskarna identifierade även grupper av gener vilkas DNA-metyleringsnivåer korrelerade med behandlingssvaret hos ALL-patienterna.

Det är professor Ann-Christine Syvänen vid Uppsala universitet som tillsammans med professor Gudmar Lönnerholm från Akademiska barnsjukhuset lett studien.

– Våra resultat pekar på att DNA-metyleringanalyser av ett begränsat antal metylerade baser i DNA kan användas som markörer i ett DNA-test för att identifiera de grupper av patienter som inte kommer att svara på leukemibehandlingen, säger professor Ann-Christine Syvänen.

Trots att det nyligen har skett en dramatisk förbättring av behandlingsmetoderna vid akut barnleukemi, svarar vissa grupper av patienterna inte på behandling med cytostatika utan får återfall av sjukdomen.

Människans DNA innehåller tiotals miljoner baser som kan metyleras. Resultaten från studien kommer förhoppningsvis även att bidra till en ökad förståelse för epigenetiska mekanismer som förorsakar leukemi. Epigenetik är ett nytt forskningsområde inom vilket man alldeles nyligen fått tillgång till teknologi som möjliggör analyser över hela arvsmassan.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ann-Christine Syvänen, tel: 018-611 29 59,
e-post: Ann-Christine.Syvanen@medsci.uu.se
Gudmar Lönnerholm, tel: 018-611 58 96,
e-post: Gudmar.Lonnerholm@kbh.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera