Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2009

Snytbaggen hindras med nya grepp

För att begränsa skadorna från barrträdens mest kostsamma skadegörare, snytbaggen, behövs nya metoder. Vid SLU har Snytbaggemodellen tagits fram för att ge prognoser för hur nyplantering av gran kommer att lyckas i verkligheten.

Snytbaggen – ökande skador och nya åtgärder, var rubriken på ett av föredragen under Skogskonferensen 25-26 november vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala.
Professor Göran Nordlander, institutionen för ekologi vid SLU, redogjorde för strategierna för att stoppa snytbaggens angrepp.

I Götaland behandlas cirka 90 procent av barrträdsplantorna med insektsgift mot snytbaggen före plantering och ofta ytterligare en ombehandling i fält. Ändå dör över 20 procent av plantorna inom tre år. I Norrland behandlas högst 10 procent av plantorna och ofta dör 20-60 procent av de obehandlade plantorna.

Skadornas omfattning talar för att insatserna mot snytbaggen borde intensifieras, men sedan länge finns en strävan att komma ifrån den kemiska behandlingen av plantor. Frågan är vilka alternativ som finns?

Det finns ny kunskap om hur ren mineraljord kring plantan ökar överlevnaden. Markberedning och planteringspunkt har stor betydelse liksom valet av planta. Det finns även olika typer av fysiskt hindrande skydd mot snytbaggen som ger goda resultat, men som ännu inte är i kommersiell användning.

Olika åtgärder måste kombineras för önskat föryngringsresultat till lägsta totalkostnad. Som hjälp finns Snytbaggemodellen, som är ett nytt verktyg på nätet för att finna kostnadseffektiva kombinationer för södra Sverige.

Mer information om snytbaggen – biologi och aktuell forskning: http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/

Kontaktinformation
Kontakt: Göran Nordlander: 018-67 23 65, Goran.Nordlander@ekol.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera