Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2009

Växter och jord filtrerar timmerlakvattnet

Fosfor och organiska ämnen läcker från vattenbegjutna timmerupplag och kan orsaka övergödning och syrebrist i sjöar och vattendrag.

Åsa Hedmark vid SLU har studerat hur effektiv markinfiltration är för att minska innehållet av fosfor och organiskt kol i timmerlakvatten. Infiltrationssystemen i försöken var bevuxna med al, salix, engelskt rajgräs eller rörflen. Infiltrationen gav goda reningsresultat för organiska ämnen och för fosfor. De olika växt­arterna fungerade lika bra.

Timmerlakvatten leddes också genom en anlagd våtmark vid ett sågverk. Våtmarken i studien renade dock inte lakvattnet, vilket kan tyda på att den var för liten eller att lakvattnet var för syrefattigt.

Stormfällt timmer, som låg kvar i skogen under ett år och som sedan lagrades och bevattnades på sågverken, visade sig ge upphov till större fosforutsläpp än timmer som kom direkt till sågverken efter fällningen. Det beror på att träden börjat brytas ned och tappa ytterbark i skogen. Dessa rön är mycket aktuella, då det förmodas storma allt mer i framtiden och sågverken behöver förbereda sig på att lagra alltmer stormfällt timmer.


Text: Nora Adelsköld

Kontaktinformation
Läs mer
Avhandlingen “Treatment of log yard runoff”, http://diss-epsilon.slu.se/archive/00002071/

Kontakt
Asa.Hedmark@sprod.slu.se

Institutionen för skogens produkter, http://www.sprod.slu.se/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera