Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2009

Kvinnligt könshormon påverkar mekanismer bakom ledgångsreumatism

Majoriteten av dem som drabbas av ledgångsreumatism är kvinnor. Immunologen Kajsa Prokopec visar i sin avhandling hur några av de mekanismer bakom sjukdomen påverkas av kvinnligt könshormon. Avhandlingen försvaras den 27 november vid Uppsala universitet.

Ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit, drabbar ungefär en procent av befolkningen. De allra flesta är kvinnor. Symptomen kommer oftast smygande med ledvärk, stelhet och svullnad. Dessa kan härledas till en pågående inflammation i leden, så kallad artrit. Aktiverade B-celler producerar antikroppar som på ett felaktigt sätt reagerar mot kroppens egen vävnad i leden och inflammation uppstår.

Kajsa Prokopec har i sin avhandling studerat B-celler vid ledgångsreumatism. Specifikt har hon studerat hur receptorer för komplementprotein och antikroppar på B-celler reglerar cellens aktivering.

I en studie visar hon att avsaknad av komplementreceptorer hos honmöss ökar risken att utveckla ledinflammation.

– Kvinnligt könshormon hade en skyddande effekt mot artrit genom att bevara uttrycket av komplementreceptorer på B-celler. Avsaknad av kvinnligt könshormon resulterade i ökad mottaglighet av ledinflammation hos möss, förklarar Kajsa Prokopec.

I människa fann hon att B-celler från friska kvinnor, men inte män, hade minskad mängd komplement- och antikroppsreceptor med ökad ålder. Det låga uttrycket av dessa receptorer kan vara en bidragande orsak till att kvinnor lättare drabbas av ledgångsreumatism.

Följdaktligen, när patienter med ledgångsreumatism undersöktes visade det sig att dessa hade lägre nivåer av receptorerna än friska individer. Detta tyder på att ett högt komplement- och antikroppsreceptoruttryck på B-celler är viktigt för att motverka uppkomsten av ledgångsreumatism.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Kajsa Prokopec: 073-663 49 93, e-post: kajsa.prokopec@icm.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera