Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2009

Att inte öppet uttrycka ilska över orättvis behandling på arbetet fördubblar risken för hjärtattack

Män som inte öppet uttrycker sin ilska över orättvis behandling på arbetet löper dubbelt så stor risk att få en hjärtattack eller dö av allvarliga hjärtsjukdomar. Det visar en studie vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet som nu publiceras i Journal of Epidemiology and Community Health.

Forskarnas fynd baseras WOLF-studien (Work, Lipids and Fibrinogen) och omfattade 2755 manliga anställda på arbetsplatser i Stockholm. Deltagarna svarade på frågor om hur de brukar reagera när de har blivit orättvist behandlade eller råkat i konflikt på arbetet samt hur ofta de då använder undvikande taktiker (‘dold coping’) såsom att gå iväg eller låta saken passera utan att säga något.

Studien visar att “dold coping” (bemästrande) med orättvis behandling på arbetet, där en person inte öppet visar att han/hon har blivit orättvist behandlad, har samband med risk för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom.

– Att för det mesta gå iväg istället för att ta en konflikt eller låta saken passera fördubblade risken. Detta även efter att man tagit hänsyn till andra faktorer som kan tänkas påverka resultaten, som till exempel arbetskrav och biologiska faktorer, säger Constanze Leineweber, forskare vid Stressforskningsinstitutet.

Under studien undersöktes även ett flertal riskfaktorer hos deltagarna, såsom höga blodfetter, högt blodtryck och livsstil, vilka dock inte förklarade sambanden mellan dold coping och hjärt-kärlsjukdom.

Studien syftade inte till att utröna vilket som är det bästa sättet för att hantera orättvisor på arbetsplatsen och författarna påpekar att det inte fanns något samband mellan att uttrycka sina känslor och minskad risk för hjärtinfarkt.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta
Constanze Leineweber, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, tfn: 08-5537 8937, e-post: constanze.leineweber@stressforskning.su.se
Töres Theorell, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, tfn: 070-543 23 25, e-post: tores.theorell@stressforskning.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera