Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2009

Tandläkare kan avgöra vem som riskerar hjärtinfarkt

Tandläkare kan medverka till att identifiera patienter som ligger i riskzonen för att dö av hjärtinfarkt eller stroke. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin. Tack vare studien kunde sex män som trodde de var helt friska få förebyggande behandling i tid.

– Tandläkare är ju stolta över det yrke de har och känner egentligen inget behov att klampa in på medicinarnas område. Vi ville ändå gärna ta reda på om vår yrkeskår skulle kunna hitta riskpatienter för hjärtkärlsjukdom, och det gick över förväntan, säger övertandläkaren och professorn Mats Jontell vid Sahlgrenska akademin.

I studien ingick 200 män och kvinnor över 45 år som inte hade några kända hjärtkärlproblem eller höga kolesterolvärden. I samband med ett vanligt besök hos sin allmänpraktiserande tandläkare i Borås och Göteborg undersöktes de också för kända riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.
– Dessa riskfaktorer ger sig inte tillkänna i munnen, och därför genomförde tandläkarna inte bara sin vanliga undersökning. De mätte även patienternas blodtryck, kolesterolnivå och blodsocker, säger Mats Jontell.

Risken för dödlig hjärtkärlsjukdom räknades ut med hjälp av ett datorprogram som kallas HeartScore. Tandläkarna bedömde att tolv män hade en tioprocentig risk att utveckla hjärtkärlsjukdom med dödlig utgång under de närmsta tio åren, och dessa fick rådet att söka läkare. Sex av dessa tolv män fick senare ordinerat blodtryckssänkande läkemedel av läkare.
– Tandläkare möter en mycket stor del av den svenska befolkningen regelbundet, och om det finns intresse från samhällets sida skulle det alltså vara möjligt att samtidigt screena för kardiovaskulära riskfaktorer, som obehandlat kan leda till hjärtinfarkt eller stroke, säger Mats Jontell.

Tidskrift: Journal of the American Dental Association
Artikelns titel: Oral health care professionals’ identification of cardiovascular disease risk among patients in private dental offices in Sweden
Författare: Mats Jontell och Michael Glick

J Am Dent Assoc 2009;140;1385-1391

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Mats Jontell, telefon 031-786 31 33, e-post mats.jontell@odontologi.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera