Tema

Kvinnliga uppfinnare en outnyttjad resurs

Säg uppfinnare och de flesta tänker på en man. Må vara om det är en kufisk uppfinnar-Jocke eller en geniförklarad forskare av Nobelpristagarkaliber. Kvinnliga uppfinnare är en outnyttjad tillgång.

Den enda kvinna som nämns i dessa sammanhang är Marie Curie och kanske krävs det två Nobelpris för att platsa som uppfinnare om man är kvinna?

Den stereotypa föreställningen om uppfinnaren som man gör att vi inte fullt ut nyttjar den potential av nya innovatörer som finns i landet. Det framgår i en doktorsavhandling av Ann-Christin Nyberg på Luleå tekniska universitet.

Trots den ensidiga bilden har det alltid funnits kvinnliga uppfinnare i Sverige och antalet ”kvinnliga” patent har ökat märkbart under de senaste hundra åren. Från att kvinnors uppfinnande förr mest handlade om att lösa problem inom hushållssfären återfinns nuförtiden kvinnliga innovationer mest inom teknik och industri.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Ann-Christin Nyberg, Institutionen för arbetsvetenskap. Mobil 070 – 490 62 12

mailto:ann-christin.nyberg@ltu.se

Kvinnliga uppfinnare en outnyttjad resurs

 lästid ~ 1 min