Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2009

Folkhälsoforskare utmanar klimatmötet

Det Umeå-baserade forskningscentrumet UCGHR vänder sig nu direkt till klimatkonferensen i Köpenhamn nästa månad – där det har observatörsstatus – med en sammanställning av forskningsrön kring klimatförändringar och hälsa.

Inför klimatmötet publicerar Umeå Centre for Global Health Research (UCGHR) – en centrumbildning vid Umeå universitet för globalt inriktad hälsoforskning med anslag från bl.a. Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle (FAS) – en specialutgåva av tidskriften Global Health Action med 23 vetenskapliga artiklar om klimatförändringar och folkhälsa. Artikelsamlingen ”Climate Change and Public Health”, med förord av Maria Neira från världshälsoorganisationen WHO, tar särskilt upp två aspekter på klimathotet: De direkta hälsokonsekvenserna av ett hetare klimat, inkl. effekterna på produktiviteten, och den ökade spridning av infektioner som kan väntas.

UCGHR har observatörsstatus vid klimatmötet och i tidskriften framhåller nu författarna att frågorna om klimatförändringarnas betydelse för hälsa har fått för liten uppmärksamhet i debatten. Det medför bl.a. att de fullständiga kostnaderna för klimatförändringar underskattas ordentligt.

– Det som på ytan ser ut att vara enstaka händelser i begränsade områden – sockerrörsarbetare som drabbas av extra hetta i Costa Rica, utbrott av sjukdomen Rift Valley Fever i Senegal eller ökad sjuklighet i Sverige under varma somrar – kan vara tecken på globala utmaningar för både forskare och politiker, kommenterar Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och en av de medverkande forskarna i tidskriften.

Mot bakgrund av de rön som presenteras i artiklarna uppmanar tidskriftens redaktörer deltagarna vid klimatkonferensen att fylla kunskapsluckor kring klimatförändringarna, att utveckla och följa anpassningsstrategier och framför allt använda hälsofrågorna för att motivera förändringar som kan hejda klimatutvecklingen: ”The concern of citizens about their own and their children’s health is arguably the most powerful motivator to accept changes in lifestyle or to accept the inconvenience and costs involved with climate policies”

En innehållsförteckning och artiklarna är tillgängliga på http://www.globalhealthaction.net/

Kontaktinformation
Professor Birgitta Evengård, Inst. för klinisk mikrobiologi, infektionssjukdomar,
tel 070-2349820, e-post birgitta.evengard@climi.umu.se

Professor Peter Byass, global hälsa (engelskspråkig), UCGHR,
tel. 076-787 30 07, e- post peter.byass@epiph.umu.se

Maria Nilsson, vetenskaplig samordnare Klimatförändringar och hälsa, UCGHR,
tel. 070-349 71 74, e-post maria.nilsson@epiph.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera