Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2009

Vårdchefer springer och gömmer sig när kraven blir orimliga

Konjunkturen gör att det är tuffa tider för Sveriges cirka 30 000 mellanchefer inom vården. En ny forskningsstudie visar att många tar till flyktbeteenden för att stå ut. De gör sig oanträffbara och svarar varken i telefon eller på mail.

Neglekt kallas det inom organisationsforskningen när en chef ägnar sig åt ickestyrning. Det kan vara en medveten strategi för att ge kompetent personal möjlighet att själva lösa problem. Men det kan också vara något man tar till i en outhärdlig situation. Eric Carlström, forskare på Högskolan Väst, har skrivit boken Vårdchefer som i dagarna kommer ut på Studentlitteratur. Där redovisar han bland annat en färsk intervjustudie med 25 vårdchefer.

– Jag pratade med en vårdchef som i princip skulle kapa bort halva sin personal med bevarad verksamhet, vilket naturligtvis är totalt omöjligt, säger Eric Carlström.

Alla de intervjuade mellancheferna uppvisade neglekt i högre eller lägre grad. De kände lojalitet med patienter och personal och ville göra gott för alla, men det var omöjligt att förena med ledningens krav på nedskärningar. För att få en chans att dra efter andan och orka kämpa vidare gjorde de sig allt oftare oanträffbara. De lät personalen tro att de satt i möte med ledningen och de lät ledningen tro att de satt i möte med personalen.

– Man håller sig undan, söker sig ofta till kollegor som är i precis samma situation, dricker kaffe, berättar om hur eländig situationen är. Man ägnar sig också åt en del nostalgiska utvikningar, hur det var förr i förhållande till hur det är nu, säger Eric Carlström.

I den nya boken redovisar han både egen och andras forskning. Boken är tänkt som lärobok och ger en aktuell och problematiserande bild av hur det är att vara vårdchef idag. Chefer inom landstingsvård och kommunal vård kan få hjälp att sätta ord på saker som de håller på med, men kanske inte reflekterar systematiskt över.

– Vårdchefer hanterar ofta budgetar på 20-30 miljoner och ansvarar för personalgrupper på kanske 60 personer, men de har sällan tillräcklig utbildning i ekonomi eller management, säger Eric Carlström.

För mer information kontakta Erik Carlström, 0702-73 81 26, eric.carlstrom@hv.se
Pressmeddelande lämnat av forskningsinformatör Charlotta Sjöstedt, 0708-31 20 17, charlotta.sjostedt@hv.se
www.hv.se/forskning

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera