Tema

Svenska överlevande ger ny kunskap om tsunamikatastrofen 2004

Det är snart fem år sedan tsunamin slog till i Indiska Oceanen den 26 december 2004. Tillsammans med svenska överlevande från tsunamikatastrofen har Johanna Mård Karlsson och forskarkollegor vid Stockholms universitet gjort en detaljerad rekonstruktion av händelseförloppet för tsunamin i Khao Lak, Thailand. Förutom att få en bättre förståelse av händelsen, har de även kunnat använda rekonstruktionen till att verifiera en ny datorsimulering över tsunamins inslagskraft i sydöstra Thailand.

Studien, som är baserad på Johanna Mård Karlssons Mastersarbete, initierades av Michael Sandén, överlevande från tsunamikatastrofen, som tillsammans med andra överlevande hyser en förhoppning om att deras erfarenheter kan användas för att begränsa effekterna av en framtida tsunami och rädda liv. Med deras vittnesutsagor och med hjälp av amatörvideos och en unik fotodatabas samt studier på plats i Thailand har en helhetsbild över tsunamins förlopp i Khao Lak skapats i form av en rekonstruktion.

Rekonstruktionen visar att tsunamin slog in över turistorten Khao Lak västerifrån med en hastighet på 33 km/h och att den första av minst två vågor, som hade drygt 40 minuters mellanrum, mätte i medel 5 meter över marken och nådde som mest ca 1,5 km in från kusten. Rekonstruktionen har även kunnat visa att den inkommande vågen hade en brant profil vilket förklarar den totala förstörelsen då tsunamin slog in över land. En liten våg föregick den första vågen, och dessa båda sammanstrålade sedan till en våg utanför stränderna Bang Niang och Nang Thong, vilket förklarar varför dessa områden i Khao Lak upplevde störst förödelse och högst våghöjd.

– Med hjälp av denna unika rekonstruktion har vi kunnat verifiera en ny datasimulering som visar hur tsunamins dynamik påverkade de kritiska kustzonerna i sydvästra Thailand. Datasimuleringen har gjorts av våra forskarkollegor i Thailand, berättar Johanna Mård Karlsson. Det här är ett viktigt framsteg då ett förbättrat simuleringsverktyg snabbare och mer effektivt kan beräkna hur en tsunami drabbar ett kustområde och därefter gå ut med varningar.

Med studien har forskarteamet ökat förståelsen för händelsen samtidigt som de lyfter fram ögonvittnesdata som en viktig och tillförlitlig källa vid verifiering av datasimuleringar. Detta kan i sin tur användas för att kunna förutse och därmed förhindra liknande konsekvenser av en tsunami i framtiden.

Studien har publicerats i en artikel i tidsskriften Journal of Geophysical Research – Oceans.

Not. Tsunamin 2004 orsakade total förödelse kring Indiska Oceanen och nästintill 300 000 människor i över 12 länder omkom i samband med katastrofen.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Johanna Mård Karlsson, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, tfn 08-674 7569, mobil 070-4059765, e-post johanna.maard@natgeo.su.se

Alasdair Skelton, (handledare och medförfattare), professor vid Institutionen för geologi och geokemi, e-post Alasdair.Skelton@geo.su.se, tfn 08-164750

Svenska överlevande ger ny kunskap om tsunamikatastrofen 2004

 lästid ~ 2 min