Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2009

Internet kan erbjuda anhöriga stöd

Att leva nära en person med depression är tungt. Många upplever att de lever i skuggan av sjukdomen. Ett sätt att stödja anhöriga kan vara att erbjuda nätbaserade tjänster. Det visar en ny avhandling från Fakulteten för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola.

Depression räknas till en av våra folksjukdomar. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är sjukdomen en av de vanligaste orsakerna till att en människa inte klarar av sin vardag. Men det är inte bara personen med depression som drabbas, även anhöriga påverkas.

Sigrid Stjernswärd, leg. sjuksköterska och forskare vid Fakulteten för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola, har i sin avhandling ”Designing Online Support for Families Living with Depression” undersökt hur depression påverkar de anhörigas vardag.

– Sjukdomen har en stark inverkan på de anhörigas tillvaro, det gäller såväl det sociala livet som privat- och yrkeslivet, säger hon.

Den krävande livssituationen, svårigheten att balansera relationen och den ständiga oron innebär att många upplever en känsla av att inte leva sitt eget liv.

– Min studie visar att de anhöriga har ett stort behov av stöd och information, något som vården inte erbjuder. Många känner sig därför ensamma, säger Stjernswärd.

Idag används Internet ofta inom hälsoområdet. Sigrid Stjernswärd har kartlagt hur e-hälsolandskapet ser ut när det gäller depression och konstaterar att utbudet av tjänster är stort. Hemsidornas karaktär och kvalitet varierar dock kraftigt.

– Det behövs tillförlitliga hemsidor med kvalitativt material dit man kan hänvisa anhöriga, säger Stjernswärd.

För att undersöka möjligheterna att stödja anhöriga via Internet har Stjernswärd, inom ramen för avhandlingen, tagit fram ett nätbaserat självhjälpsverktyg. Hemsidan har tagits fram i samarbete med anhöriga och innehåller, förutom ett forum, en nätbaserad dagbok.

– Min studie visar att hemsidan fyller en rad användbara funktioner. Den ger bland annat utrymme för eftertanke och skapar möjlighet att uttrycka känslor och tankar.

Som anhöriga har du också möjlighet att komma i kontakt med andra i liknande situation för att utbyta erfarenheter, ge råd och tips.

– Studien visar att hemsidan kan ha potential som hjälp till självhjälp. Det krävs dock vidare studier, säger Stjernswärd.

Disputationen äger rum den 14 november, 2009, kl. 9.00.

Plats: Aulan, Fakulteten för Hälsa och samhälle, ingång 49, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

Kontaktinformation
För ytterligare information: Sigrid Stjernswärd, tfn: 0709 – 655419,
e-post: sigrid.stjernsward@mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera