Tema

Ny uppföljningsstudie visar att pensionering är bra för hälsan

I den ledande medicinska tidskriften The Lancet har Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet publicerat en ny studie som visar att pensionering är förenat med 8-10 års vinst i den upplevda hälsan.

Studien, som har följt över 14 000 anställda i upp till 15 år, visar att många arbetstagare upplever en väsentlig hälsoförbättring när de går i pension. Detta gäller särskilt arbetstagare som haft en dålig arbetsmiljö, men mönstret var anmärkningsvärt likartat oavsett kön och position på arbetet. Detta tyder på att arbetet för många äldre arbetstagare är en extra hälsobörda som lättas av pensionering.

– De nya rönen bör ge politiska beslutsfattare som försöker övertyga arbetstagarna att stanna längre i arbetslivet en tankeställare. Äldre arbetstagare som har dålig självskattad hälsa, och som dessutom ser att många av deras äldre vänner och före detta kollegor åtnjuter utmärkt hälsa efter pensioneringen, kan rimligen känna sig mer motiverade att gå i tidig pension än att fortsätta arbeta efter 65. Det bör emellertid påpekas att de flesta äldre arbetstagare hade en god hälsa, så resultaten ska inte tolkas som att det är farligt att arbeta för äldre i allmänhet, säger Hugo Westerlund, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och ansvarig för studien.

Deltagarna i studien har, liksom befolkningen i många västerländska länder, en god social trygghet. De får bland annat 80 procent av den tidigare lönen i pension. De ekonomiska incitamenten för att fortsätta arbeta är således relativt svaga. Forskarnas slutsats är att det bästa alternativet för att motverka tendensen till en allt tidigare pensionsålder är att omforma arbetet utifrån de äldre arbetstagarnas förutsättningar.

Studien genomfördes av ett internationellt team ledda av fil.dr. Hugo Westerlund. Forskarna studerade utvecklingen av självskattad hälsa hos 14 714 anställda i det franska gas- och elbolaget EDF-GDF, den s.k. GAZEL-kohorten, från sju år före pensioneringen till sju år efter. Resultaten visar att förekomsten av dålig hälsa ökade med åldern, både före och efter pensionering, men att den minskar drastiskt i samband med pensioneringen. Dock hade personer med tillfredsställande arbete utan alltför stora krav bättre hälsa under hela uppföljningsperioden, med små förändringar vid pensioneringen.

Nyligen publicerade resultat från samma studie visar även att det finns ett samband mellan pensionering och sömnstörningar. Studien visade att det är 26 procents lägre risk att drabbas av sömnstörningar under en sjuårsperiod efter pensionering jämfört med de sju sista åren innan pension. (Jussi Vahtera, Hugo Westerlund, m.fl., Sleep, vol 32, Nr 11, 2009).

Kontaktinformation
För ytterligare information om studien kontakta
Hugo Westerlund, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, tfn: 08-5537 8926, e-post: hugo.westerlund@stressforskning.su.se

Om det är svårt att nå Hugo Westerlund, som f.n. befinner sig i USA, kan Sofia Lagergren, pressansvarig vid Stressforskningsinstitutet, hjälpa till att ordna kontakt och telefonintervju, tfn: 08-5537 8940.

Originalartikeln finns på The Lancets webbsida www.thelancet.com och publiceras i en kommande tryckt upplaga, med en kommentar av professor Johannes Siegrist.

Ny uppföljningsstudie visar att pensionering är bra för hälsan

 lästid ~ 2 min