Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 november 2009

Blodtryck i tån kan avslöja diabetesskada

Att mäta blodtrycket i tårna, i första hand stortån, är en känslig metod för att tidigt upptäcka en kärlskada i benen hos diabetiker, skriver David Sahli i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 13 november.

I avhandlingen dras slutsatsen att tåblodtrycket i kombination med s.k. tå–armblodtrycksindex (tåblodtrycket delat med armblodtrycket) bör komplettera mätning av ankelblodtrycket när det finns misstanke om nedsatt cirkulation i benen. Skälet är att patienter med diabetes oftare har stela kärl i underbenen, vilket medför att man kan uppmäta ett för högt ankelblodtryck. I avhandlingens studier hade ca 10 % av de undersökta patienterna med diabetes ett normalt ankeltryck men samtidigt ett lätt sänkt tåblodtryck eller tå–armblodtrycksindex.

Patienter med diabetes drabbas ofta av nervskador med nedsatt känsel och smärtor i ben och fötter. Detta gör att de själva ofta inte känner symtom på nedsatt blodcirkulation i benen förrän sår visar sig. Dessutom har patienter med diabetes och samtidig benartärsjukdom ofta arterioskleros (åderförkalkning) också i andra blodkärl och löper därmed ökad risk att insjukna i hjärtinfarkt och stroke. Det är därför viktigt att tidigt hitta dessa patienter för att kunna påbörja behandling och vidta förebyggande åtgärder.

Slutsatsen i avhandlingen är att metoden att mäta tåblodtryck är enkel, billig och säker. Den lämpar sig därmed för allmän undersökning av diabetespatienter. Hos personer där man av någon anledning inte kan använda stortån för blodtrycksmätning kan man istället använda ”pektån”, alltså den närmast stortån. Studierna i avhandlingen visar också att en ökad aktivitet i kroppens blodproppslösande system skulle kunna vara ett tidigt tecken på nedsatt cirkulation i benen hos patienter med typ 2-diabetes, men de viktigaste faktorerna för utveckling av benartärsjukdom hos dessa patienter är ändå hög ålder och bristande blodsockerkontroll.

David Sahli är doktorand vid enheten för pediatrik, Inst. för klinisk vetenskap, Umeå universitet. Han kan nås på tel. 070-727 37 55, e-post david_sahli@hotmail.com

Fredagen den 13 november försvarar David Sahli, Inst. för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Tidig benartärsjukdom hos patienter med diabetes – Diagnostik och riskmarkörer” (Early Lower Extremity Arterial Disease in Diabetes – Diagnostic Evaluation and Risk Markers)..

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal Betula, by. 6M, NUS.

Fakultetsopponent är prof. Eric Wahlberg, Linköpings universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera