Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2009

Banar väg för rådgivning på ny apoteksmarknad

Två avhandlingar som läggs fram vid Uppsala universitet i november är högaktuella inför omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. Anna Montgomery och Tobias Renberg har studerat olika aspekter av rådgivningstjänster för kunder på apotek. Deras studier kan nu komma att ligga till grund för hur nya apoteksaktörer vidareutvecklar möjligheterna att genom rådgivning bidra till en säkrare läkemedelsanvändning.

Tobias Renberg har undersökt hur läkemedelsanvändare uppfattar rådgivningstjänster på apotek och hur de ser på den framtida utvecklingen av apotekstjänster. Resultaten visar på ökad trygghet av rådgivning, men bilden är långt ifrån entydig och synen på apotekspersonalens kompetens varierar stort.

Anna Montgomery har utvärderat den rådgivningstjänst som 2002 startade i liten skala på svenska öppenvårdapotek och som nu erbjuds på knappt en tredjedel av landets apotek. Satsningen har inspirerats av internationella erfarenheter, bland annat den amerikanska filosofin kring farmaceutisk omsorg. Hon har studerat både farmaceuters och kunders erfarenheter av rådgivningstjänsten och utvärderat den uppföljning som erbjuds kunderna.

– Apotekskunder som får särskild rådgivning kring sina läkemedel blir tryggare och känner sig bättre förberedda inför sina läkarbesök. Detta gäller särskilt äldre personer med många läkemedel, säger Anna Montgomery.

Materialet i båda avhandlingarna sätter fokus på mötet med farmaceuten, grunden i hela apoteksväsendet. Detta, menar Anna Montgomery och Tobias Renberg, känns som ett viktigt inslag i den pågående samhällsdiskussionen om omregleringen av svensk apoteksmarknad.

– Förvånansvärt få har lagt kraft på att ta reda på vad läkemedelsanvändare har för inställning till apoteken, säger Tobias Renberg.

Tobias Renberg och Anna Montgomery ser stora utvecklingsmöjligheter för nya apoteksaktörer med ambitioner:

– Servicen kan förbättras ytterligare genom att de farmaceuter som arbetar med rådgivningstjänsten får bättre förutsättningar att arbeta konsultativt, säger Anna Montgomery.
– Apoteken har en stor uppgift framför sig om de vill skräddarsy bemötande och tjänster efter kundernas önskemål, säger Tobias Renberg.

Tobias Renberg försvarar sin avhandling den 6 november och Anna Montgomery sin den 16 november.

Kontaktinformation
Mer information, kontakta:
Anna Montgomery, 070-438 15 82, anna.montgomery@apoteket.se

Tobias Renberg, 070-446 55 47, tobias.renberg@farmaci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera