Artikel från Mälardalens universitet
23 oktober 2009

Framgångsfaktorer hos företag identifierade

Programvara används idag inom en mängd olika områden: för att styra kärnkraftverk, spela spel, hantera bankkonton… I den snabba takt som kundernas önskemål, teknikens utveckling och tillgången till arbetskraft förändras, måste företag som utvecklar programvara snabbt kunna anpassa sig. Jayakanth Srinivasan, forskare på Mälardalens högskola, har undersökt mekanismerna bakom framgångsrika företag.

I avhandlingen “Exploring the Sources of Enterprise Agility in Software Organizations” har Jayakanth Srinivasan tittat närmare på åtta olika företag inom programvarubranschen.

– Det som är avgörande för hur väl en organisation lyckas är dess flexibilitet, det vill säga förmågan att både upptäcka och anpassa sig efter förändringar genom att hela tiden utveckla nya produkter och tjänster, säger Jayakanth Srinivasan.

Han har nu undersökt flexibiliteten hos de utvalda företagen genom att ställa tre enkla frågor: hur förbättrar organisationen sitt arbetssätt, vad gör man för att utveckla framtida produkter och tjänster, och vem utför själva arbetet?

Genom att svara på dessa frågor har Jayakanth Srinivasan funnit tre mekanismer, vilka han noga studerat.

– Nyckeln till en flexibel organisation i programvarubranschen handlar om att förbättra processer inom utveckling, skapa särskilda system för innovation och utnyttja globalt tillgänglig förmåga, konstaterar han.

Just globalisering är en faktor som alla organisationer måste vara medvetna om idag, enligt Jayakanth Srinivasan. I sin avhandling har han bland annat följt utvecklingen av en relation mellan en europeisk kund och dess indiska leverantör i syfte att kunna hantera och vidareutveckla deras relation.

– Mina slutsatser kan användas av företagsledare för att bättre positionera företaget och uppnå en flexibel organisation, säger Jayakanth Srinivasan.

Jayakanth Srinivasan försvarar sin avhandling imorgon, fredag den 23 oktober, klockan 13.15 i sal Kappa, Mälardalens högskola, Västerås.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Jayakanth Srinivasan, tfn: 021-4950065, e-post: jayakanth.srinivasan@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera