Artikel från Jönköping University
21 oktober 2009

Vem leder egentligen vem i skolan?

I en ny doktorsavhandling i pedagogik har Ann Ludvigsson undersökt hur ledarskapet i skolan fungerar.

Hur ser skolledare och lärare på varandra och hur påverkar och förstår de varandra i det dagliga skolarbetet? Vilken betydelse har just skolsammanhanget för samspelet?

Det är frågor som Ann Ludvigsson försöker besvara i en ny doktorsavhandling från
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping.

Avhandlingen bygger på intervjuer och observationer av lärare och skolledare i tre olika kommunala skolor med förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet.

Resultatet visar att ledarskapet är något som skolledare och lärare formar tillsammans – därav avhandlingens titel “Samproducerat ledarskap”. Sociala, kulturella och politiska aspekter har stor betydelse och resultatet ifrågasätter den konventionella bilden av ledaren som med stark hand förväntas styra sin organisation.

– Avhandlingen är en verksamhetsnära beskrivning av ledarskapet i tre skolor. Jag hoppas därför att den ska vara intressant för både rektorer och lärare. Men också som ett inlägg i diskussionen om skolledarskap, t.ex. i den nya rektorsutbildningen, säger Ann Ludvigsson.

Ann Ludvigsson är född 1956 och uppvuxen i Huskvarna. Hon är utbildad fritidspedagog, har en fil. mag i pedagogik där även ämnena förändringsledning och medie- och kommunikationsvetenskap ingår. Sedan 1998 är hon verksam som universitetsadjunkt vid Högskolan för lärande och kommunikation där hon också 2003 påbörjade sin forskarutbildning.

Ann Ludvigsson försvarar sin doktorsavhandling fredagen den 23 oktober 2009 kl. 13.15 i sal Hc118 på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping.

Handledare har varit professor Mohamed Chaib, docent Helene Ahl, båda Högskolan för lärande och kommunikation samt professor Glenn Hultman, Linköpings universitet. Fakultetsopponent är professor Magnus Söderström, Växjö universitet.

Kontaktinformation
Ann Ludvigsson, tfn 036-10 13 57 (arb), 0390-50180 (bost) ann.ludvigsson@hlk.hj.se

Professor Mohamed Chaib, tfn 036-10 14 40 (arb) eller mobil 070-655 93 45, mohamed.chaib@hlk.hj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera