Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2009

Ny teknik öppnar för medicinska upptäckter

Hittills har forskare bara kunnat analysera vilka sockerstrukturer som sitter på vissa proteiner, men exakt var sockren sitter har de inte kunnat avgöra. Detta är nu möjligt, tack vare en ny teknik som utvecklats vid Sahlgrenska akademin.

Tekniken innebär att proverna förbereds på att nytt sätt och är en utveckling av tillämpad masspektrometri. Den presenteras i det senaste numret av den ansedda tidskriften Nature Methods. Med hjälp av tekniken kan medicinska forskare studera mekanismer bakom sjukdomar mer i detalj och förhoppningsvis hitta nya sätt att behandla olika tillstånd.

– När vi utvecklade metoden analyserade vi ryggmärgsvätska från friska personer och vi kunde se att flera proteiner har sockerstrukturer som vi inte kände till innan. Vi vet att några av dessa proteiner spelar roll vid bland annat Alzheimers sjukdom, och nu är det möjligt att studera om det kan vara felaktiga sockerstrukturer som är ansvariga för utvecklingen av sjukdomen, säger Jonas Nilsson, forskare på avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin vid Sahlgrenska akademin.

Det finns över 20 000 proteiner i människans kropp. Proteinerna ser till att genernas uppgifter blir genomförda. Ungefär hälften av alla proteiner har sockerstrukturer på sin yta, som består av kedjor av sockermolekyler. Sockerstrukturerna gör att proteinet kan kännas igen av andra proteiner. En del av dessa strukturer kan fungera som låsmekanism när proteinerna ska binda till celler och andra proteiner. Även på cellernas yta finns sockerstrukturer, som bland annat avgör vilken blodgrupp man tillhör.

– Sockerstrukturerna spelar ofta en viktig roll i hur en cell eller ett protein fungerar och hur det påverkar olika system i kroppen. Att vi nu kan studera dem närmare är ett stort steg framåt för biomedicinsk forskning, säger Jonas Nilsson.

Sockerstrukturernas kedjor är bara fästa vid proteinet i ena änden. Den nya metoden innebär att en plastkula binder fast i den lösa delen av sockerkedjorna och sorterar ut de sockrade proteinerna från dem som saknar sockerstrukturer. Proteinerna klipps sönder i mindre delar och därefter lossas sockerkedjan från plastkulan, och sockret sitter då fortfarande fast i en mindre proteinbit, som kallas peptid. Sedan kan forskarna studera sockerstrukturen på peptiden, se vilket protein peptiden hörde till och var på proteinet sockret satt.

FAKTA MASSPEKTROMETRI
Masspektrometri är en vetenskaplig analysmetod som kan bestämma enskilda positiva eller negativa joners massor. Metoden kan också identifiera stora molekyler såsom proteiner och mäta hur mycket det finns av ett visst protein i ett prov. Masspektrometri har utvecklats under nästan hundra år och är idag en av de viktigaste analysteknikerna inom modern biomedicinsk forskning.

Tidskrift: Nature Methods
Artikelns titel: Enrichment of Glycopeptides for Glycan Structure and Attachment Site Identification

Författare: Jonas Nilsson, Ulla Rüetschi, Adnan Halim, Camilla Hesse, Elisabet Carlsohn, Gunnar Brinkmalm och Göran Larson

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Jonas Nilsson, forskare, telefon 031-342 22 174, 070-838 09 94, e-post jonas.nilsson@clinchem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera