Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2009

På jakt efter influensamedicin

Om vi haft läkemedel mot virusinfektioner hade svininfluensan inte fått så stor spridning, och massvaccination hade kanske inte behövts. Forskare vid Lunds universitet har utvecklat ett viktigt redskap i jakten på sådana mediciner.

“Kampen mot virus kan vi inte vinna en gång för alla – den kommer ständigt att pågå. För att kunna bemöta nya influensor måste vi ha effektiva, systematiska metoder för att utveckla nya läkemedel”, säger Sindra Peterson Årsköld, forskare i biokemi vid Lunds universitet.

När vaccinet mot svininfluensan sprutas in i din kropp hjälper det ditt immunförsvar att bli på alerten – men inte att direkt oskadliggöra viruset, det får din kropp sköta själv. Om vi haft ett läkemedel som direkt attackerar influensaviruset hade sjukdomen kunnat behandlas, färre hade smittats, och massvaccination hade sannolikt inte behövts. Därför pågår intensiv forskning runtom i världen för att hitta sådana läkemedel.

För att kunna infektera en frisk cell har influensaviruset ett särskilt protein som försurar virusets innandöme, en så kallad protonkanal. Försurningen triggar en serie reaktioner, som skjutsar in virusets gener i den friska cellens kärna. Cellen omvandlas i praktiken till en virusfabrik, som skickar ut nya viruspartiklar, som i sin tur infekterar fler celler – kroppen blir sjuk.

– Ett läkemedel som blockerar protonkanalen skulle slå ut de flesta influensavirus, även de influensorna som kommer varje vinter. Ett sådant läkemedel skulle rädda liv, säger Sindra Peterson Årsköld. Dessutom skulle risken för pandemier minska avsevärt, menar hon.

Sindra Peterson Årsköld och Thom Leiding utforskar denna protonkanal med en nyutvecklad teknik. Deras metod går ut på att exakt mäta försurningen som protonkanalen kan åstadkomma. Med detta redskap kan de systematiskt ta reda på vilka substanser som minskar eller helt utplånar protonkanalens effekt – och bland dessa substanser finns morgondagens virusmediciner.

Men deras teknik bär också löften om andra behandlingar.

– Vi kan utforska alla proteiner som förflyttar protoner över membran, berättar Thom Leiding. Förutom influensor spelar protonkanaler även en viktig roll i magsår, hjärtsjukdomar och cancer.

För mer information
Sindra Peterson Årsköld
046-2228178

Av Johan Nyman

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera