Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2009

Läkares makt gör äldre patienter passiva

Äldre patienter har ofta en kritisk syn på mötet med läkaren. Hierarkiska strukturer, tidspress och traditioner i sjukvården leder till att de och deras närstående blir passiva inför läkarens maktposition. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I studien intervjuades ett tjugotal äldre patienter och deras närstående i Göteborg, och lika många läkare inom sjukvården.

– Det går inte att bortse från att det kan finnas brister i läkarnas förmåga att samtala med äldre patienter och deras närstående, och att det förklarar varför de upplever otrygghet i mötet med läkaren. De känner sig inte hemma i sjukvårdssystemet och har ibland svårt att förstå läkaren, säger sjuksköterskan Sandra Pennbrant som skrivit avhandlingen.

En god relation mellan läkare och patient leder till minskad oro och ett större förtroende för vården. En sådan relation innebär bland annat att läkaren och patienten diskuterar situationen och att läkaren lyssnar på patienten innan han eller hon avgör vilken behandling som är den bästa.  

– Äldre patienter och deras närstående har en ganska kritisk bild till sitt möte med läkaren. Både läkare och patienter har samma bild av hur goda relationer kan skapas, men för läkarnas del verkar detta vara en idealbild som de inte lever upp till i verkligheten, säger Sandra Pennbrant.

I studien beskriver läkarna att det är svårt att skapa goda relationer i mötet med äldre patienter och att detta framförallt beror på att patienten ligger inne på sjukhus så kort tid.

I avhandlingen drar Sandra Pennbrant slutsatsen att hälso- och sjukvården behöver bli en lärande organisation där vårdpersonalen kontinuerligt utbildas för att förebygga missförstånd i mötet mellan äldre patient, närstående och läkare.

– Läkarna behöver lära sig uppmärksamma den äldre patientens frågor och utgå från hans eller hennes sjukdom och personlighet när de samtalar och skapar en förtroendefull relation. Även de närstående behöver delta i detta goda möte, så att de kan få stöd och känna uppskattning för de insatser de utför, säger Sandra Pennbrant.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Avhandlingens titel: How elderly patients, relatives and doctors experience their meeting – A sociocultural study in a hospital setting

Avhandlingen försvaras fredagen den 23 oktober, klockan 09.00, hörsal 2119, Academicum, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, hus 2, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Sandra Pennbrant, leg sjuksköterska, telefon 031-786 23 54, 070-305 84 35, e-post sandra.pennbrant@fhs.gu.se

Handledare:
Docent Kerstin Nilsson, telefon 031-786 60 28, e-post kerstin.nilsson@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera