Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2009

Små ord med stor betydelse

Små ord kan ha stor betydelse för hur vi förstår amerikanska filmer. Ändå översätts de sällan till svenska – trots att det i många fall går.

Jenny Mattssons avhandling handlar om översättning av en liten, men betydelsefull del av dialoger i amerikansk film. De engelska orden well, you know, I mean, och like (så kallade diskurspartiklar) har undersökts i tio amerikanska filmer (bl.a. Legally Blonde, Pulp Fiction, och Fargo). Avhandlingen undersöker hur och om de är översatta i de undertexter som visats på bio, DVD, public service-tv (SVT), och kommersiell tv (TV3 och TV4).

Diskurspartiklar är ord och uttryck som kan ha olika funktioner i språket beroende på i vilket sammanhang de används. De kan användas både för att ge struktur åt det talade språket (ett exempel på detta är engelskans like och svenskans bara/ba som ofta används i talspråk för att markera citat) och för att på olika sätt markera relationen mellan två eller flera talare (exempel på detta är engelskans you know och svenskans du vet och ju som ofta används för att skapa samhörighet mellan talare).

Undertextning är en speciell form av översättning eftersom det antal ord som får plats på varje rad på en bioduk eller en tv-skärm är högst begränsat. På grund av bristen på plats och den korta tid som översättningen visas, måste i de flesta fall en stor del av originaldialogerna kortas ner. En av grundfrågorna i avhandlingen är om diskurspartiklar, trots svårigheten med att precisera deras funktioner och trots de begränsningar undertextning medför, ändå översätts i svensk undertextning.

Avhandlingen visar att de flesta förekomster av well, you know, I mean, och like i filmerna inte är översatta i undertexterna. När diskurspartiklarna inte är översatta, eller när vissa funktioner prioriteras framför andra, kan svenska filmåskådare gå miste om nyanser i dialogerna som kan vara av stor vikt för förståelsen och värdesättandet av karaktärerna och handlingen i filmerna. Avhandlingen visar också hur olika filmerna har översatts beroende på om de visats på bio, DVD, public service-tv (SVT), eller kommersiell tv (TV3 och TV4).

Ett lite överraskande resultat är att när dessa diskurspartiklar trots allt översätts används många gånger mycket kreativa lösningar. Översättningarna påvisar att engelskan och svenskan kan uttrycka samma funktioner även om detta sker på vitt skilda sätt. Det betyder att även de mest svårdefinierade ord och uttryck i engelskan faktiskt har en mängd motsvarigheter i svenskan. Det går också att överföra diskurspartiklarnas olika funktioner från talad engelska till skriven svenska – till och med i den mest begränsade formen av översättning, undertextningen.

Avhandlingens titel: The Subtitling of Discourse Particles. A corpus-based study of well, you know, I mean, and like, and their Swedish translations in ten American films

Disputationen äger rum lördagen den 17 oktober 2009, kl 10.00

Plats: T302, Olof Wijksgatan 6, Göteborg

Opponent: professor Ritva Leppihalme

Här kan du läsa ladda ner avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/21007

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Jenny Mattsson, Mobil:0709-821066, E-post: jenny.mattson@eng.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera