6 oktober 2009

Övervakad styrketräning ger bättre resultat

Hälften av Sveriges volleybollspelare på elitnivå drar på sig minst en skada varje säsong. En viktig orsak kan vara att de flesta genomför den skadeförebyggande styrketräningen utan övervakning. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Alla svenska elitlag inom volleyboll erbjöds att delta i studien, och drygt 150 spelare svarade på enkäten som skickades ut när säsongen nästan var slut.

Sammanställningen visade att varannan spelare hade ådragit sig en eller flera skador under säsongen. Nästan alla deltog i någon form av skadeförebyggande träning, men de flesta genomförde den på egen hand.

– Det är förvånande, med tanke på att det är välkänt att träningen fungerar mycket bättre om en utbildad tränare eller en sjukgymnast tar fram ett individuellt program och är närvarande under passet, säger sjukgymnasten Sofia Augustsson som skrivit avhandlingen.

Avhandlingen visar också att övervakad styrketräning gör att idrottarna presterar betydligt bättre jämfört med dem som genomför träningen på egen hand.

I studien fick två grupper kvinnliga volleybollspelare var sina träningsprogram. Den ena gruppen hade en sjukgymnast som ledde träningen och fick individuellt utformade program medan den andra fick klara sig själva med ett standardprogram.

Gruppen där sjukgymnasten var närvarande förbättrade sina prestationer 50 procent mer jämfört med den andra gruppen. Andelen skadade spelare var också mindre i gruppen med övervakning.

– Jag tror att fler faktiskt följer träningsprogrammet när det finns en tränare på plats och att man blir mer fokuserad på uppgiften. Många spelare kan känna att fysträningen är den tråkiga delen av sporten och då är det lätt hänt att man inte genomför den som man ska när ingen ser på, säger Sofia Augustsson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi och fysiologi

Avhandlingens titel: Strength training for physical performance and injury prevention in sports. Individualised and supervised training for female athletes

Avhandlingen försvaras fredagen den 9 oktober, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Sofia Augustsson, leg sjukgymnast, telefon 076-828 80 16, e-post sofia.augustsson@gu.se

Handledare:
Docent Ulla Svantesson, telefon 031-786 57 42, e-post ulla.svantesson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera