Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2009

Kvinnors språk förändrar den offentliga debatten

Kvinnliga politiker har lättare att få kontakt med människor både genom media och öga mot öga. De talar oftast enkelt, konkret och rakt på sak. Nu tar männen efter kvinnorna. “Fredrik Reinfeldt är ett bra exempel. Han framstår som en god lyssnare och har en lågmäld profil”. Det säger Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet.

Historiskt har kvinnliga ledare försökt inta en manlig roll för att kunna ta plats i en mansdominerad politisk värld. Men istället för att bli accepterade möttes de ofta av ovilja från både män och kvinnor.

Det politiska klimatet i Sverige har förändrats dramatiskt och nu efterfrågas kvinnliga ledare. Det kvinnliga tar en större plats i den offentliga debatten. Debatten har blivit mer intim och flyttats från de tradionellt manliga arenorna till soffan, köket och café-scenen. Dialog och konversation primeras och torrt, abstrakt och högtravande språk försvinner allt mer.

– Det passar kvinnor bra eftersom deras språk är enkelt, konkret och rakt på sak. De bjuder in till dialog och är personliga, säger Brigitte Mral.

Från att ha varit defensiva i sin framtoning kan nu kvinnor vara mer offensiva men de måste fortfarande förhålla sig till vad som är passande för en kvinna.

– Den stereotypa bilden av vad en kvinna ska vara, har dock inte förändrats speciellt mycket. Modersidealet, det vill säga att vara omhändertagande, pedagogisk, sympatisk och vänlig men också bestämd, är viktigast. Tillsammans med egenskaper som social kompetens och engagemang, säger Brigitte Mral.

Brigitte Mral använder Anna Lindh som exempel. Anna Lindh får frågan vad barnen tycker om att hon inte är hemma speciellt ofta i en TV intervju. Hon klarar frågan utan att framstå som en dålig mamma genom att säga att det är tur att de saknar henne. Det vore tråkigt annars. Senare i samma intervju frågar journalisten om hon behandlas annorlunda av media jämfört med en manlig politiker. Anna Lindh svarar med ett leende att en man inte skulle ha fått de här frågorna.

En annan framstående politiker som Brigitte Mral tittat närmare på är Maria Wetterstrand, ledare för Miljöpartiet, och hon beskrivs ibland i media som inte speciellt feminin. Hon trippar inte på tå och hon talar med mörk röst.

– I en intervju sade hon att människor säger att hon borde tänka mer på sitt utseende men Maria Wetterstrand tycker att det är löjligt. Precis som hon säger så ber ingen Bosse Ringholm fundera över sitt utseende eller på att le mer, säger Brigitte Mral.

Brigitte Mrals artikel ingår boken: Mral, Brigitte; Borg, Nicole & Salazar, Philippe-Joseph (2009): Women’s Rhetoric – Argumentative Strategies of Women in Public Life, Sweden and South Africa. Boken är en historisk, teoretisk och praktisk analys av kvinnor som debattörer. Den är ett resultat av ett samarbete mellan Örebro universitet och Cape Town University.

Kontaktinformation
Mer information: http://www.retorikforlaget.se/wr/index.html
Brigitte Mral: 019-30 34 81, brigitte.mral@oru.se, mobil: 070 330 35 95

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera