Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2009

Guld i munnen ökar risken för kontaktallergi

Patienter med många guldfyllningar drabbas i större utsträckning än andra av kontaktallergi mot guld. De har också förhöjda värden av den ädla metallen i blodet. “Bland patienter med känd kontaktallergi mot guld ska därför andra rekonstruktionsmaterial användas, exempelvis titan som är mer vävnadsvänligt”. Det säger Camilla Ahlgren, tandläkare vid Avdelningen för oral protetik på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

Redan de gamla romarna använde guld som ersättningsmaterial för tänder och under lång tid betraktades guldfyllningar som ofarliga för hälsan. Men senare tids forskning har visat att guld i kroppen ökar risken för att utveckla kontaktallergi både på huden och i munslemhinnan.

Det finns inga säkra siffror, men det uppskattas att upp till 50 procent av den vuxna svenska befolkningen har tandbroar eller kronor gjorda av guld. Camilla Ahlgren har studerat 102 patienter som led av eksem. Patienterna undersöktes för att se om de hade guld i munnen och blev därefter lapptestade.

Resultatet visade att patienter med guld i munnen hade signifikant oftare kontaktallergi mot guld jämfört med dem som saknade guldfyllningar.

Camilla Ahlgren kunde också konstatera personer med guld i munnen hade förhöjda värden av metallen i blodet. Vidare studier har också visat att guldet frisätts kontinuerligt under en lång tid efter det att det har hamnat i munnen.

Vilken betydelse kan då detta få för hälsan?

– Patienter som testats positivt för guld och som exponeras för det kan drabbas av hudeksem och förändringar i munslemhinnan, säger Camilla Ahlgren.

En grupp som kan vara särskilt utsatta är patienter som lider av oral lichen eftersom tidigare studier har indikerat att denna patientgrupp kan vara allergisk mot guld.
Oral lichen innebär att patienterna drabbas av förändringar i munslemhinnan i form av vita stråk med inslag av rodnad. I vissa fall utvecklas förändringarna till smärtsamma sår.
Det beräknas att cirka två procent av dem vuxna befolkningen lider av oral lichen.

– De får besvär när de äter vissa födoämnen, särskilt sådan som är sura, exempelvis apelsiner och tomater.

I avhandlingen ingår en studie där patienter med oral lichen testats för allergiskt kontakteksem. Resultatet har sedan jämförts med en kontrollgrupp. Camilla Ahlgren kunde visa att patienter med oral lichen oftare lider av kontaktallergi för guld, men resultatet var inte signifikant. Hon menar därför att det behövs fler och större studier för att kunna avgöra hur det i verkligheten förhåller sig.

Ska tandläkare då sluta använda guld som rekonstruktionsmaterial på grund av den ökade allergirisken?
– Nej, det tycker jag inte. Guld är det bra material, men hos patienter med oral lichen eller utvecklad kontaktallergi mot guld ska andra material användas, exempelvis titan som är mer vävnadsvänligt, säger Camilla Ahlgren

Kontaktinformation
För mer information kontakta Camilla Ahlgren på telefon 040-665 85 18 eller via mail: camilla.ahlgren@mah.se

Text: Set Mattson

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera