Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2009

Politikerna håller sina vallöften

Bilden av politikern som konstant löftesbrytare – känns den igen? En stor majoritet av svenskarna anser att politiker oftast bryter sina vallöften. Men det finns anledning att nyansera den bilden. “Partierna håller klart fler vallöften än vad folk i allmänhet tror”. Det säger forskaren Elin Naurint.

Ett löfte är ett löfte brukar det heta. Talesättet används jorden runt. De flesta av oss vet hur ett löfte ser ut, och när det är uppfyllt. Så enkelt är det inte i den politiska världen.

– Begreppet vallöfte har olika betydelse beroende på vem vi frågar, säger Elin Naurin, forskare vid statsvetenskapliga institutionen. I sin avhandling studerar hon partiernas förmåga att uppfylla vad de lovar inför valen och jämför det med väljarnas syn på vallöftena.

När statsvetare granskar löftena i partiernas valmanifest, framträder en positiv bild av ansvarstagande politiker, som tar sina vallöften på allvar. Men medborgaren i gemen, har en helt annan bild, menar Elin Naurin. I avhandlingen visar hon att de flesta anser att politiker inte håller vad de lovar.

Det är denna löftesparadox (Pledge Puzzle) som hon ställer i centrum för sin forskning: Hur utspridd är uppfattningen att partier för det mesta bryter sina vallöften? Vad är ett brutet vallöfte i väljarnas ögon? Eftersom fokus ligger på svenska väljare, frågar hon även: hur klarar sig svenska partier i en internationell jämförelse?

För att svara på frågorna har Elin Naurin först genomfört en undersökning av om socialdemokraterna uppfyllde sina vallöften från 1994- och 1998-års valmanifest. Därefter presenteras så väl enkätstudier som långa intervjuer med svenska väljare.

– Väljarna använder en bredare definition av vallöften än vad forskarna gör. Forskarnas fokus på löften i valmanifest är snävt i väljarnas ögon. Även det som sägs mellan valen uppfattas som vallöften. Detsamma gäller enskilda partiföreträdares uttalanden, säger Elin Naurin.

Det som borde ha lovats vägs också in, när väljare skapar sin uppfattning om vallöften. Elin Naurin menar också att det finns en berättelse om den löftesbrytande politikern som vi har svårt att bryta oss loss ifrån.

– Socialdemokraterna, till exempel, uppfyllde helt eller delvis så mycket som 90 procent av de vallöften man gav i sina valmanifest under perioderna 1994-1998 och 1998-2002., säger Elin Naurin. Detta placerar dessutom svenska regeringar högt i internationella jämförelser.  

Avhandlingens titel: Promising Democracy. Parties, Citizens and Election Promises.
E-länk: http://hdl.handle.net/2077/20800

Fakultetsopponent: Professor Colin Rallings, University of Plymouth

Tid och plats för disputation: Fredagen den 2 oktober 2009, kl. 10.15, sal 10, Universitets- byggnaden, Vasaparken.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Elin Naurin, e-post: Elin.Naurin@pol.gu.se, tel 031-704 49 65 (bost.), 031-786 12 43 (arb.) 073-800 08 27 (mobil)
Avhandlingen kan beställas hos Elin.Naurin@pol.gu.se, 200 kr inkl moms och porto.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera