Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2009

Modellen kartlagd för utvecklingsarbete av IT-system

När man ska formulera krav för att utveckla nya IT-system till en arbetsplats behövs en modell över hur verksamheten är uppbyggd. Den tas ofta fram i workshops, som leds av konsulter. De arbetar utifrån olika metoder. Men hur gör de mer? Hur får de samarbetet och workshopen att fungera? Detta visas nu i en ny avhandling.

Anders Hjalmarsson, adjunkt vid Högskolan i Borås, har just skrivit en doktorsavhandling i ämnet informationssystemsutveckling.

– Det finns fortfarande intressanta kunskapsluckor i det här området, säger han. Man har tidigare studerat olika arbetssätt för så kallad modellering, alltså hur man beskriver verksamheter i modeller, men vad som mer händer under mötena är det ingen som har beskrivit.

Det han gjort var att videoinspela workshops på tre olika företag, när konsulter besökte dem och hjälpte dem med modelleringsarbetet. Sedan studerade han noga och analyserade det han såg på de totalt över 100 timmarna film.

Till slut hade han vaskat fram sex olika åtgärder som konsulterna använde för att underlätta och möjliggöra arbetet.

– En sådan åtgärd är till exempel att motivera deltagarna, en annan är att justera agendan, alltså att styra mötesordningen medan man håller på och arbetar. Var och en av dessa åtgärder kan utföras på flera olika sätt. Mycket hänger på konsultens lyhördhet och undermedvetna kunskaper, som grundar sig på hans eller hennes tidigare erfarenheter.

När Anders Hjalmarsson hade hittat åtgärderna stämde han av detta tillsammans med de konsulter som hade filmats. På så sätt fick han ta del av deras syn på arbetet och kunde fördjupa kunskapen om hur de arbetar med de olika åtgärderna.

– De arbetar ofta med flera perspektiv samtidigt och återkopplar till dåtiden parallellt med att de planerar för framtiden. Så här kan de säga: ”I dag började vi med att gå igenom hur arbetet fungerar på lagret. Detta kan vi ha i åtanke nu när vi ska fokusera på ledningsgruppens uppgifter.”

Anders Hjalmarsson liknar konsulternas åtgärder för att få samarbetet att fungera vid att snurra på en kub, så att den passar in på olika sätt i ett utrymme.

– Gemensamt för konsulterna var att de är duktiga på att fokusera samtidigt som de snurrar på kuben. De fokuserar omväxlande mellan detalj- och helhetsperspektiv och varierar detta i nutid, dåtid och framtid.

Han hoppas att det som avhandlingen visar ska bli en grund för fortsatt forskning och teoriutveckling om hur man underlättar och möjliggör samarbete i sådana här workshops.
– Under de sex år som jag har arbetat med avhandlingen har vi här på Högskolan i Borås fokuserat mycket mot så kallad co-design, alltså samskapande, vid verksamhetsinriktad systemutveckling. Det som jag bidrar med kan hjälpa till i det arbetet.

Han ser flera olika målgrupper som kan ha nytta av dessa kunskaper. Till exempel företagare som ska skaffa nya IT-system, konsulter som ska hjälpa företagen i modelleringsarbetet och studenter som ska bli systemvetare.

– Man kan också tänka sig att mina teorier på sikt kan användas ihop med IT-verktyg, alltså att man kan utveckla tekniska hjälpmedel som underlättar i workshoparbetet. Jag kan tänka mig att det blir en naturlig fortsättning för mig.

Avhandlingens titel: Behovet av struktur och frihet – en avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering

Tid för disputation: Den 24 september 2009 vid Linköpings Universitet, Institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling.

Handledare: Göran Goldkuhl, Linköpings unviersitet, Stefan Cronholm, Linköpings universitet/Högskolan i Borås, Mikael Lind, Högskolan i Borås/Viktoria institutet

Opponent: Professor Anne Persson, Högskolan i Skövde.

Betygskommitté: Professor Ann Hägerfors, Luleå Tekniska Högskola, professor Jens Allwood, Göteborgs universitet, professor Andreas Opdahl, Universitetet i Bergen.

Kontaktinformation
Anders Hjalmarsson, Institutionen för data- och affärsvetenskap, Högskolan i Borås
E-post: anders.hjalmarsson@hb.se
Telefon: 033-4354365
Mobiltelefon: 0768-984396

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera