Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2009

Hur påverkar medierna vår syn på världen och samhället?

Nyhetsjournalistiken framställer nationen, i vårt fall Sverige, som en självklar och given gemenskap för läsaren och det finns ofta ett likhetstecken mellan dåligt och utländskt, anser Johan Östman, som skrivit en avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap. – Det är nästan som om journalister vill att människor i Sverige ska vara rädda för allt som är utländskt, säger en av deltagarna i studien.

Johan Östman har studerat hur människor läser och förstår nyhetsjournalistik. Likhetstecknet mellan dåligt och utländskt är nästan alltid outtalat i texterna, men hans studie visar att människor accepterar dessa outtalade värderingar.

Nyhetsjournalistiken bidrar till att upprätthålla och till och med att förstärka nationsgränserna. Den definierar nationen och framför allt vad och vilka som ingår i den eller inte. Detta trots allt tal om att vi lever i en globaliserad värld där nationsgränser spelar allt mindre roll för hur vi ser på oss själva och andra.

– Min forskning behandlade bland annat texter om kat-missbruk bland människor med somalisk bakgrund i Stockholm. Dessa människor betraktas då som icke-svenska och det svenska välfärdssamhället fråntas ansvaret för deras sociala situation, säger Johan Östman.

På det här sättet utesluts människor ur den föreställda gemenskapen. Även människor som är kritiska till nyhetstexternas sätt att skildra verkligheten delar den grundläggande förståelsen, med de mer okritiska läsarna.

– Min forskning talar alltså tydligt emot den bild av medietexter som mångtydiga, öppna och komplexa vilken delvis dominerat medieforskningen de senaste decennierna, säger Johan Östman.

I artiklar som beskriver hur knark smugglas in från öst blir Östeuropa ett hot mot Sverige. Vissa deltagare i studien anmärkte att det kändes överdrivet. Att svensken sitter hjälplöst och knarket “väller in” utan att de kan göra något. Läsaren kan konstatera att den ökade politiska och ekonomiska öppenheten i Europa gör Sverige sårbart och utsatt.

– Det är viktigt att undersöka hur medierna påverkar människors syn på världen och samhället och att man är medveten som läsare om kopplingen mellan nyhetsjournalistik och nationalism, säger Johan Östman.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Johan Östman: 0706-39 28 97, johan.ostman@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera