Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2009

Med fokus på patienternas egna upplevelser

En lyckad operation är bara det första steget på vägen mot tillfrisknande. När patienten lämnar sjukhuset väntar en tid av återhämtning som kan vara både långvarig och energikrävande. Men för att ge rätt stöd vid rätt tidpunkt krävs kunskap om hur patienterna själva upplever tiden efter operationen. Örebroforskaren Renée Allvin har utvecklat en metod som gör det möjligt att kartlägga vilka faktorer som gör att också återhämtningen blir lyckad.

– Hittills har man mest fokuserat på de fysiska symptomen. Men psykologiska och sociala faktorer har också stor betydelse för patientens möjligheter att komma tillbaka till samma liv som före operationen, säger Renée Allvin, som presenterar resultaten av sin forskning i en doktorsavhandling i kirurgi.

– Många betonar till exempel hur viktigt det är att kunna fungera i rollen som förälder, make/ maka eller arbetskamrat och leva upp till de förväntningar på återhämtning som omgivningen har.

I dag vårdas patienterna allt kortare tid på sjukhus efter en operation. Det innebär att en stor del av återhämtningen sker i hemmet, vilket skapar utmaningar för patienterna själva liksom för anhöriga och sjukvårdspersonal. Samtidigt saknas det kunskap om de olika faktorer som kan påverka återhämtningen och hur patienterna själva upplever mötet med vardagen efter att de lämnat sjukhuset.

Renée Allvin har därför intervjuat patienter, sjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare för att få en samlad bild av vad återhämtning innebär. Utifrån detta har hon sedan utvecklat ett frågeformulär som gör det möjligt för patienterna att själva skatta sin återhämtning efter operationen under så lång tid som 12 månader. Hon har utgått från ett helhetsperspektiv, som omfattar fysiska symtom och funktioner, psykologiska och sociala faktorer, samt förmågan att utföra vardagliga aktiviteter.

– Det här är ett instrument som gör det möjligt att identifiera och kartlägga de problem och svårigheter som olika patientgrupper möter under återhämtningen. På så sätt kommer vi att kunna förbereda patienterna bättre än i dag och erbjuda rätt stöd vid rätt tidpunkt under återhämtningsperioden. Upprepad information som är individuellt anpassad var ett av de behov som kom fram i undersökningen och som ansågs ha stor betydelse för återhämtningsprocessen.

Andra faktorer som lyftes fram i intervjuerna var vikten av att få tid för återhämtning, både på sjukhuset och under sjukskrivningen, och att få hjälp och stöd från sjukvårdspersonal, anhöriga och vänner.

– Postoperativ återhämtning beskrevs som en utdragen process, där beroendet av hjälp och stöd från omgivningen till en början är stort, för att sedan minska gradvis, säger Renée Allvin.

Renée Allvin är smärtsjuksköterska vid Anestesi- och intensivvårdskliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Renée Allvin, 0704-18 50 66 eller rene.allvin@orebroll.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera