Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2009

Hemlöshet och människovärde i postsovjetiska Ryssland

Hur bibehåller man en känsla av människovärde när man är berövad alla konventionella förutsättningar för att vara vad man själv och andra betraktar som ”en anständig människa”? Detta är kärnfrågan i socialantropologen Tova Höjdestrands nya bok om hemlöshet i det postsovjetiska Ryssland.


Boken, som ges ut av Cornell University Press, är dels en bred beskrivning av hemlöshet som ett växande socialt problem efter sovjetstatens fall, dels en inträngande skildring av människors försök att överleva rent fysiskt och, som de själva uttrycker det, ”som människor”, i en situation präglad av extrem social stigmatisering och utsatthet.

Utan mantalsskrivning saknar en ryss medborgerliga rättigheter som socialförsäkring och, framför allt, arbetstillstånd. Inte heller existerar alternativ hjälp som bidrag eller natthärbärgen. Däremot finns överlevnadsmöjligheter i den utbredda ”skuggekonomin” och i den lika oreglerade stadsbilden med sina olåsta vindar och källare. Priset är dock exploatering och våld, för den brist på statlig kontroll som möjliggör överlevnad innebär samtidigt en fullständig avsaknad av rättsligt skydd.

– De hemlösa sammanfattar själva sin situation som ”att inte vara behövd”, för hemlöshet är främst en fråga om sociala relationer. Ett pålitligt nätverk av släkt och vänner är det enda fungerande sociala skyddsnätet, men det är också i kretsen av de närmaste som man upplever sig ha ett existensberättigande. Hemlöshet är alltid kopplat till brister i dessa livsnödvändiga nätverk, samtidigt som existerande relationer förstörs av extrem utsatthet och bostadslöshet, berättar Tova Höjdestrand.

Även om andra hemlösa utgör ett visst stöd, så är denna gemenskap för oförutsägbar och genomsyrad av misstro för att utgöra ett alternativ.

– För de hemlösa blir människovärde till slut en fråga om att inte gå under, vilket främst manifesteras i att hålla sig ren. Inte för att detta, enligt denna boks huvudpersoner, medför en biljett tillbaka till de ”riktiga” människornas värld, men man vet i alla fall själv att man förtjänar den, säger Tova Höjdestrand.


Bokens titel: Needed by Nobody: Homelessness and Humanness in Post-Socialist Russia. 2009. Cornell University Press.

Boken bygger på en doktorsavhandling (Needed by Nobody: Homelessness, Humiliation and Humanness in Post-Socialist Russia) som lades fram vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, i december 2005.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Tova Höjdestrand, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 073-6463567, nås på e-post tova.hojdestrand@socant.su.se

Bild på Tova Höjdestrand kan laddas ner på http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=12201&a=68347.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera