Tema

Webbutbildning kräver ny kompetens

En ny avhandling vid Göteborgs Universitet visar hur yrkesverksamma inom livsmedelsindustrin lär sig när de använder chatt för att kompetensutveckla sig.

Mona Nilsen vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet har analyserat fortbildning inom livsmedelsindustrin, en bransch med generellt låg utbildningsnivå som genomgår stora förändringar. Inte minst ska nya metoder för hantering av livsmedel och rutiner för kvalitetssäkring införlivas på mängder av arbetsplatser.

Mona Nilsen har analyserat hur chatt använts för kommunikation mellan kursdeltagarna i tio olika utbildningar, där chatten varit en av flera kommunikationskanaler.
– Chatten är en möjlighet i branscher där fortbildning traditionellt har varit svårt att få till stånd. Livsmedelsindustrin karaktäriseras av geografiskt spridda små och medelstora företag. Där är det sällan ekonomiskt möjligt att personal lämnar produktionen under lång tid för att fortbilda sig. Istället har de möjlighet att delta på distans, från sin egen arbetsplats, säger Mona Nilsen.

Materialet i studien utgörs av chattloggar, vilket är utskrifter av kursdeltagarnas diskussioner.
– Mitt huvudintresse är hur kursdeltagarna diskuterar med varandra via den digitala teknologin och vilka kompetenser som krävs för att lära i webbaserade sammanhang. Men jag studerar inte bara hur de chattar, utan också vad de faktiskt chattar om, själva innehållet.
I avhandlingen diskuteras hur deltagarnas diskussioner är hybrida kontexter för lärande.

– Diskussionerna är hybrida eftersom de tar sin utgångspunkt både i den mer formella utbildningen och i det vardagliga arbetet. Kopplingar till arbetets utmaningar är ofta något som eftersträvas i utbildningar, men som stundtals är svårt att få till. I mina studier beskrivs diskussionerna som produktiva genom de erfarenheter från faktiskt och konkret produktionsarbete som kursdeltagarna lyfter in, säger Mona Nilsen.
En annan omständighet för den studerade fortbildningen är att den är en förutsättning för deltagarnas fortsatta arbete, något konkret står på spel. I det här fallet blir kursdeltagarna ansvariga för kvalitetsarbetet på sina respektive arbetsplatser efter att kursen avslutats.

I sin studie ser Mona Nilsen hur deltagarna lär sig, och måste lära sig, att diskutera innehållet utifrån olika positioner såsom tekniker, konsument, branschrepresentant, student, myndighetsperson.

Kontaktinformation
Mona Nilsen lägger fram sin avhandling ”Food for Thought: Communication and the transformation of work experience in web-based in-service training” vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
Tid: fredag 18 september kl 13.15
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg
För mer information kontakta Mona Nilsen:
mona.nilsen@ped.gu.se, 031-7862402, 0707-142574

Webbutbildning kräver ny kompetens

 lästid ~ 2 min