Tema

Upplevelseindustrin förändrar Bergslagen

Kultur och turism står för en liten men viktig ekonomisk uppgång i Bergslagen som annars förknippas med nedläggningar och utflyttning. Bilden av Bergslagen förändras sakta från en region i kris till ett attraktivt turistmål med ett värdefullt kulturarv, säger Max Jakobsson, som skrivit en avhandling i kulturgeografi vid Örebro universitet.

Genom att använda nedlagda bergsbruk och industrier för att skapa upplevelsecenter lockar man turister till Bergslagen. Numera kan turister få en guidad tur i hyttorna, och gå under jord i gruvorna för att uppleva bergsrummen med interaktiva inslag. Bergslagen erbjuder även nöjen som inte är direkt knutna till Bergslagens historia som måltidsupplevelser, konstutställningar och teater.

– Insikten hos politiker och lokala tjänstemän om att industrin i regionen inte kommer att hämta sig har lett till besvikelse och uppgivenhet men också nytänkande, och kommunen är en viktig aktör för utvecklingen som vi ser nu, säger Max Jakobsson.

Upplevelseindustrin har en stor betydelse för ekonomisk utveckling i industriregioner som liksom Bergslagen befinner sig i strukturomvandlingsprocess. Det blir ett sätt att locka företag och människor till regionen.

Sysselsättningen inom upplevelseindustrin i Bergslagen har ökat med över 30% under 1990-talet fram till år 2005. 13% av de som jobbar inom branschen har flyttat till regionen. Till stor del är det låga löner, deltidsarbete och säsongsarbete i den här branschen men det finns tecken på att det kommer fler välbetalda jobb inom kulturnäringen.

Men i och med att lämningar från gruvdrift och järn/stålindustri har fått ett ökat symboliskt värde och alltmer ses som resurser för ekonomisk utveckling har konflikter uppstått.

– Det finns spänningar mellan olika aktörer som har olika syn på hur kulturarv ska användas eller bevaras för framtiden, säger Max Jakobsson.

Dessutom går åsikterna isär om hur man ska bevara den regionala och lokala identiteten. I marknadsföringen förvandlas ofta en miljö som präglats av en stark arbetarkultur till något som ska vara intressant för en kulturellt skolad medelklass.

– Även nykomna invandrare glöms bort trots att de utgör en väsentlig del inom upplevelseindustrin. De syns knappast i den nya bilden av Bergslagen som formas i dag, säger Max Jakobsson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Max Jakobsson: 019-303609, 073 430 8928, max.jakobsson@oru.se

Upplevelseindustrin förändrar Bergslagen

 lästid ~ 1 min