Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2009

Ny forskning ökar lönsamhet vid sågverk

Forskning vid Luleå tekniska universitet ger förutsättningar för att öka lönsamheten inom sågverksbranschen, vilket även leder till säkrare jobb. I en ny doktorsavhandling av Calle Lundahl vid avdelningen för träteknik vid LTU: s campus i Skellefteå visas hur det går att öka volymutbytet i stockar. I medeltal kan ca 47% av en stock förädlas till brädor och plank.

– En procentenhets förbättring av det utbytet kan för ett normalt sågverk i regionen innebära ökade exportinkomster med mellan 5 och 10 miljoner kronor per år, säger Calle Lundahl.

I sin forskning har han använt sönderdelnings- och flödessimuleringsmodeller för att analysera
sågverksprocessen och hur den kan förbättras med ett utvecklat kvalitetsfokus.

Flödesmodeller som imiterar såglinjens produktion ger möjlighet att utvärdera hur kapaciteten kan höjas och produktionen förbättras, innan eventuella åtgärder genomförs.

Simuleringsmodeller för sönderdelning ger möjlighet att imitera verklig sågning av en eller flera stockar upprepade gånger med olika inställningar, för att hitta den kombination som ger högsta värdet på plank och bräder.

I sin forskning kring förbättrad sönderdelning har han bl a använt stockbeskrivningar som skapats med en datortomograf, en röntgenapparat som vanligtvis används inom sjukvården, men som även kan beskriva stockarnas geometri och visa kvistar, kärnved och fel.

– Resultaten i min studie visar på en stor potential att öka den andel av stocken som blir brädor och plank, genom att optimera varje enskild stock utifrån dess unika egenskaper, säger Calle Lundahl.

I sin forskning har Lundahl även studerat hur man kan göra arbetet på sågen mera effektivt och med hjälp av GPS mäta hur truckarna som hanterar timret används. Den insamlade informationen har använts för att skapa en flödesmodell för ett sågverks timmerplan med målet att optimera hanteringen av timmer, men även minska truckarnas bränsleförbrukning och miljöbelastning.

Kontaktinformation
Calle Lundahl, Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå, 070 – 57 14 843, calle.lundahl@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera