Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2009

Utländska uppköp av företag ökar inte risken för nedläggning och arbetslöshet

Sedan mitten av 1990-talet har utländska köp av svenska företag ökat dramatiskt, och det finns en utbredd oro för att produktionen kommer att läggas ner och jobben flyttas utomlands. Nu visar ny forskning att det i själva verket förhåller sig tvärtom.

– Min studie visar att risken för nedläggning faktiskt minskar då utländska multinationella företag förvärvar svenska anläggningar, konstaterar nationalekonomen Roger Bandick vid Örebro universitet och Århus School of Business.

Roger Bandick har undersökt företag inom tillverkningsindustrin under perioden 1993-2002, och jämfört de utländskt förvärvade anläggningarna med svenskägda. Resultaten presenteras i en rapport som inom kort kommer att publiceras i den välrenommerade ekonomitidskriften Canadian Journal of Economics.

– I själva verket ökar sysselsättningen hos de företag som köps upp av utländska investerare. Och det beror inte på att det handlar om de mest expansiva anläggningarna, som man skulle kunna tro, utan det tycks vara det utländska övertagandet i sig som förbättrar överlevandet och sysselsättningen.

Det är särskilt de exportinriktade företagen som visat sig dra nytta av ägarbytet, och enligt Roger Bandick kan det bero på att anläggningar som ingick i svenska multinationella företag inte skiljer sig mycket från de utländska köparna och därför lätt kan ta till sig den nya kunskap som kommer med utländska investerare.

Syftet med uppköpet har betydelse

En annan upptäckt är att resultaten skiljer sig beroende på det huvudsakliga syftet med den utländska investeringen. Roger Bandick har jämfört uppköp som främst syftar till att få tillgång till den svenska marknaden, så kallad horisontell direktinvestering, och investeringar som syftar till att utnyttja skillnader i faktortillgång och pris, så kallad vertikal direktinvestering.

– Det är framförallt när investeringen har vertikalt motiv som de anläggningar som blir utlandsägda överlever längre och har bättre sysselsättningstillväxt än de anläggningar som stannar kvar i svensk ägo. För övriga anläggningar finner jag däremot inte någon effekt av utländskt övertag.

Roger Bandicks slutsats är alltså att det inte finns någon grund för farhågorna att utländska ägare ska minska verksamheten, flytta jobben utomlands eller i värsta fall lägga ner hela verksamheter.

– Jag hittar ingenting som säger att så är fallet, säger han.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Roger Bandick, 070-453 63 39.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera