Tema

Läkemedelstester inte tillförlitliga

– Vi sätter i oss piller som aldrig förr men det finns anledning att känna oro. Det finns risk att läkemedelstesterna inte är tillförlitliga. Det hävdar Petra Jonvallen, forskare i genus och teknik på Luleå tekniska universitet.

Förskrivningen av läkemedel ökar stadigt och likaså antalet läkemedelsstudier. I början av 2000-talet påbörjades omkring 300 nya läkemedelsstudier per månad. Mellan 2006 och 2008 hade antalet ökat till närmare 6 000 per månad.

– Det är en svindlande utveckling. Läkemedelsindustrin har en mängd färdigutvecklade läkemedel som testas för helt andra sjukdomar än vad de ursprungligen var avsedda för. Här finns väldigt starka kommersiella intressen, säger Petra Jonvallen.

Petra Jonvallen har i sin forskning granskat en läkemedelsstudie för ett bantningspiller och funnit risker med tillförlitligheten av resultaten. Studierna utarbetas av läkare och forskare och resultatet sammanställs av samma yrkesgrupper. Men sjuksköterskorna har en viktig roll vid genomförandet av testerna och deras erfarenheter beaktas inte till fullo.

Petra Jonvallen menar att det finns en uppenbar risk att relationen mellan sjuksköterska och testperson kan påverka resultatet av studierna.

– Eftersom testerna kan vara jobbiga att genomgå uppmuntrar vårdpersonalen personerna i testgruppen att genomföra hela programmet. Personliga relationer utvecklas och testpersoner kan dyka upp av lojalitet, ibland trots att personalen misstänker att de slutat ta pillren. De har till och med hänt att sjuksköterskorna hittat kasserade tabletter på toaletten, berättar Petra Jonvallen.

I sin forskning visar hon att den här personalkategorins erfarenhet och kunskap inte tas till vara.

– Den ”riktiga” berättelsen kommer från forskare eller läkare. Arbetet längre ner i hierarkin är osynligt. Det handlar om maktmekanismer och sociala strukturer som i det här fallet kan snedvrida hela resultatet av läkemedelsstudien, menar hon.

Den studie hon följt avser tester av ett bantningspreparat, ett läkemedel som utvecklats under sjutton år och ännu inte finns på marknaden. Från början var pillret avsett att användas för någon helt annan åkomma. Vilken är hemligt.
– Det är vanligt att biverkningar som upptäcks leder till nya läkemedelsstudier för helt andra användningsområden än vad som var avsikten från början. Utvecklingskostnaderna för ett läkemedel är gigantiska, det handlar om miljardbelopp.

Petra Jonvallen konstaterar att en stor del av de fetmakliniker hon undersökt bedriver omfattande kliniska läkemedelsprövningar och att dessa i många fall finansierar annan medicinsk forskning.

– Det finns anledning till oro. Det produceras en mängd piller men resultaten är inte tillförlitliga, säger hon.

Kontaktinformation
Petra Jonvallen
0920 – 46 21 02
073-3641883
petra.jonvallen@ltu.se

Läkemedelstester inte tillförlitliga

 lästid ~ 2 min