Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2009

Via Tiburtina – en resa genom Roms urbana landskap

Via Tiburtina heter den uråldriga väg som fortfarande används och som förbinder Rom med staden Tivoli. Arkitekt Hans Bjur, professor vid Göteborgs universitet, har under sex år färdats längs vägen och i ett unikt tvärvetenskapligt forskningsprojekt kartlagt de kulturlager som skapats under vägens tretusenåriga historia. Resultaten presenteras i boken Via Tiburtina – Space, Movements and Artefacts in the Urban Landscape, som sammanför antikens, medeltidens och renässansens Rom med dagens supermoderna stadsutveckling.

Att resa längs en väg, som ursprungligen användes som valled för får och senare av antikens romare, och som tre årtusenden senare fortfarande är en pulserande åder i den hektiska trafiken till och från Italiens huvudstad, är att förflytta sig genom historien. Mer än så, en resa längs Via Tiburtina visar hur väsentlig en väg kan vara för stadsutvecklingen och ställer frågor om hur modern stadsplanering samverkar med stadens historiska lager.

I boken om Via Tiburtina lanserar professor Hans Bjur vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, tillsammans med Barbro Santillo Frizell, professor i antikvetenskap, ett nytt angreppssätt på modern stadsutveckling: urban landskapsarkeologi. I tretton rikt illustrerade kapitel av arkeologer och antikvetare, kulturvårdare, arkitekter, konstvetare och bebyggelseantikvarier sammanförs det historiska Rom med dagens intensiva stadsomvandlingar.

I ständigt fokus: den intakta och samtidigt ständigt föränderliga vägen.  

Med all sin rörelse alstrar Via Tiburtina nya samhällsbildningar, som ger upphov till mer trafik, byggnader och nya föremål i landskapet, vars rester i sin tur blir en del av kulturarvet och måste inordnas i dagens samhällsbyggnad.

Det var med den bakgrunden forskningsprojektet om Via Tiburtina inleddes 2003, som ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Svenska Institutet i Rom. I dag har projektet skapat en genuint tvärvetenskaplig miljö vid Svenska Institutet i Rom, som lägger grunden för den urbana landskapsarkeologin som forskningsfält.

Projektet lanserar en ny syn på landskap och stadsplanering som tar hänsyn inte bara till byggnader och infrastruktur, utan också till kulturhistoriska lämningar och människors rörelsemönster. I boken diskuteras också museernas återgivning av historien, där radikala förslag på nya former av utställningar presenteras. Förhoppningen är att forskningsprojektet ska komma till direkt nytta i den pågående samhällsbyggnaden  – i Italien såväl som i Sverige.

Boken Via Tiburtina – Space, Movements and Artefacts in the Urban Landscape ges ut av Svenska Institutet i Rom med stöd av Vetenskapsrådet och distribueras av eddy.se AB.

Boken lanseras för svenska marknaden vid Bokmässan i Göteborg 24-27 september och presenteras internationellt i Rom i december.

Kontaktinformation
Kontakt:
Projektledare Hans Bjur, professor i urbana transformationer vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
0703-08 85 05
hans.bjur@conservation.gu.se

På Bokmässan:
Forskartorget, lördag 25 september 16.55: Hans Bjur berättar om boken och forskningsprojektet
Eddys monter, lördag 25 september 13.00-16.00: Hans Bjur och Barbro Santillo Frizell gästar Eddys monter

För eventuella recensionsexemplar kontakta: stephan.carlsson@eddy.se

Bilden: En utgrävd del av Via Tiburtina som interagerar med den moderna stadsbilden. Foto: Åke E:son Lindman. Foto Hans Bjur: Göteborgs universitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera