Tema

Osäker svensk import av dansk olja

Danmarks framtida produktion av olja och gas kommer att minska påtagligt och all export kan upphöra innan 2030, varnar en studie från Uppsala universitet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Energy.

– Detta kommer att påverka Sveriges energisäkerhet påtagligt eftersom Danmark är bland de viktigaste leverantörerna av olja och gas för den svenska marknaden, säger professor Aleklett, som lett studien.

Danmark har bara en liten del av Nordsjöns olja, men är ändå en betydande producent av olja och gas, inte minst som nyckelexportör till Sverige. Ungefär 30 procent av oljan och 100 procent av gasen importeras från Danmark.

Forskarna har gjort en detaljerad studie av alla danska olje- och gasfält har tillsammans med uppskattningar av framtida bidrag från outvecklade fält, nya fyndigheter och tekniska landvinningar. Den visar att det blir svårt att kompensera nedgången i de åldrande fälten och att den pågående minskningen i produktionen kommer att fortsätta. Kring 2030 kan man därför vänta sig att Danmark inte längre kommer att vara en exportör av olja och gas till Sverige.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta: Kjell Aleklett, tel: 070-425 06 04, kjell.aleklett@fysast.uu.se eller Mikael Höök på tel: 018-471 76 43, Mikael.Hook@fysast.uu.se

Osäker svensk import av dansk olja

 lästid ~ 1 min