Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 september 2009

Snabb klimatförändring i Arktis

Det blommar tidigare på Grönland, utbrotten av insekter har blivit fler i norra Skandinavien, och snösmältningen på Svalbard har ökat. Idag publiceras en artikel i Science som för gången tar ett helhetsgrepp på hur klimatförändringarna påverkat djur- och växtliv i Arktis. Torben R. Christensen, professor i ekosystemanalys från Lunds universitet, bidrar med att visa hur klimatförändringarna tog fart för 20-30 år sedan.

Från Abisko Naturvetenskapliga Station finns klimatdata som sträcker sig nästan 100 år tillbaka i tiden. Ingen annan forskningsstation i Arktis har så långa tidsserier.

– Med hjälp av klimatdata från Abisko kan vi visa att det hände något dramatiskt för 20-30 år sedan. Då tog klimatförändringen fart på allvar, säger Torben R. Christensen.

Klimatförändringen har alltså inte skett successivt, utan istället gått förhållandevis snabbt de sista årtiondena. En av konsekvenserna är att växtsäsongen på bara några år blivit betydligt längre i hela Arktis. Och det här påverkar balansen av växthusgaser. När snön smälter på våren kan växterna etablera sig och suga upp koldioxid från atmosfären. Det motsatta sker på hösten. Då frigörs växthusgaser när växterna bryts ner.

– Vi har gjort undersökningar på Grönland. Och våra studier visar att det frigörs mer växthusgas på hösten när klimatet blir varmare. Det beror på att nedbrytningen går fortare, och att infrysningen av växthusgas sker senare, säger Torben R. Christensen.

I den omfattande Science artikeln, där flera forskare från olika forskningsområden medverkar, ges flera exempel på hur djur- och växtliv har påverkats av det varmare klimatet. T.ex. har antalet renar ökat snabbt på Svalbard till följd av tidigare snösmältning. Utbrotten av frostfjärilen, vars larver kan orsaka skador på lövträd, har blivit vanligare i norra Skandinavien. Och i Alaska har rödräven nyligen etablerat populationer där det tidigare bara förekommit fjällräv.

Artikeln har rubriken Ecological Dynamics Across the Arctic Associated with Recent Climate Change

För mer info:
Torben R. Christensen 046 2223743 eller 0709 563 743

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera