Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2009

Ny markör för Alzheimers sjukdom upptäckt

Ett nytt ämne som kan mätas i ryggvätska för att avgöra om en patient har Alzheimers sjukdom har upptäckts av forskare i Göteborg. Fyndet beskrivs i en avhandling från Sahlgrenska akademin och är även ett viktigt steg för forskningen om nya läkemedel.

Ämnet i ryggvätskan är en variant av proteinet beta-amyloid som kallas Abeta16. Avhandlingen visar i två oberoende studier att patienter med Alzheimers sjukdom har högre nivåer av ämnet i sin ryggvätska jämfört med friska människor.
– Upptäckten av det här nya proteinet skulle kunna användas i vården för att diagnostisera patienter med Alzheimer, och även göra det lättare att avgöra vilka läkemedel som hjälper bäst mot sjukdomen, säger biokemisten Erik Portelius som skrivit avhandlingen.

Vid Alzheimers sjukdom bildas det en beläggning i hjärnan som kallas plack och som består av flera olika proteinvarianter av beta-amyloid. Dessa utsöndras till ryggvätskan som omger hjärnan. Avhandlingen visar att det finns ett tjugotal sådana varianter.
– Dessa varianter av beta-amyloid kan analyseras med stor exakthet och vår forskargrupp har också visat att man med hjälp av analyserna kan skilja på sjuka och friska människor med hög säkerhet, säger Erik Portelius.

Placken i hjärnan består framförallt av en särskild variant av beta-amyloid som kallas Abeta42. Detta protein bildas genom att ett större protein klipps sönder av särskilda enzymer. De nya läkemedel som just nu testas mot Alzheimer bygger på att minska bildningen av Abeta42 genom att hämma just dessa enzymer. Erik Portelius har funnit att dessa läkemedel gör att nivån av det nyupptäckta proteinet Abeta16 ökar.
– Abeta16 bildas av samma enzym som Abeta42, men processen ser annorlunda ut, och Abeta16 är inte skadligt. Eftersom Abeta16 verkar vara en mycket känslig biomarkör för effekten av dessa läkemedel kan det få stor betydelse i framtida behandlingsstudier, säger Erik Portelius.

Forskningen är genomförd på proteomiklaboratoriet vid enheten för neurokemi i Mölndal.

FAKTA ALZHEIMERS SJUKDOM
Alzheimers sjukdom är en av våra stora folksjukdomar, mer än 100 000 personer är drabbade i Sverige. Det är sjukliga förändringar i hjärnans nervceller som orsakar sjukdomen, som framförallt drabbar minnet. Sjukdomen leder ofta till en för tidig död. Alzheimers leder inte bara till stort lidande för patienter och för anhöriga, utan också till enorma kostnader för samhället.


Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi
Avhandlingens titel: Targeted A? proteomics – a tool to study the pathogenesis of Alzheimer’s disease

Avhandlingen försvaras fredagen den 25 september, klockan 09.00, Hjärtats aula, SU/Sahlgrenska, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Erik Portelius, biokemist, telefon 031-343 23 90, 070-480 00 59, e-post erik.portelius@neuro.gu.se

Handledare:
Professor Kaj Blennow, telefon 031-343 17 91, e-post kaj.blennow@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera