Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2009

Gymnasieskolans elever möter skilda möjligheter och krav

Gymnasieskolan ger skilda möjligheterna för gymnasisterna att bli den elev som skolan efterfrågar, beroende på vilket program eleven studerar på. Det konstaterar Monica Johansson i en avhandling vid Göteborgs universitet efter att ha följt olika gymnasieprogram över tre läsår.

Den svenska gymnasieskolan efterfrågar elever som utför sina läxor och sitt hemarbete, arbetar med det de ska under lektionerna, utvecklar sina ämneskunskaper och tar ansvar för sina studier. Men i skolvardagen förändras delvis det övergripande budskapet beroende på vilket gymnasieprogram som är i blickpunkten. Eleverna möter olika krav och förväntningar på de olika programmen.

På teknikprogrammet betonas ”hårt arbete, kunskapsutveckling och eget tänkande” medan ”ansvar för andra” är i fokus på omvårdnadsprogrammet. På det individuella programmet betonas istället ”godkända betyg, självförtroende och social anpassning”. Under utbildningstiden strävade ändå de flesta av studiens elever mot en anpassning till det övergripande budskapet, men de gjorde med olika mycket motstånd.

Monica Johansson, som själv har lång erfarenhet som gymnasielärare vill diskutera resultatet av sin studie i relation till den planerade nya gymnasieskolan.
– Den benämns som en framtidsväg. I ljuset av min studie frågar jag mig om den istället kommer att bidra till en alltmer ojämlik framtid för unga människor. Förslaget som presenteras är en återgång till den mer uppdelade gymnasieskola som fanns före 90-talets gymnasiereform. Elevers möjligheter att ändra sig och göra nya val borde alltid finnas inom ett utbildningssystem, säger Monica Johansson.

Kontaktinformation
Monica Johansson lägger fram sin avhandling ”Anpassning och motstånd. En etnografisk studie av gymnasieelevers institutionella identitetsskapande” vid institutionen för pedagogik och didaktik fredagen den 11 sep, kl. 13.00.
Plats: Sal G110, Högskolan i Skövde.
Kontakt: Monica Johansson 0500 – 448250, 0730-659187, monica.johansson@his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera