Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 september 2009

Insjöar och vattendrag behöver uppmärksammas i klimatstudier

Insjöar och vattendrag utgör cirka en procent av jordens yta, men deras betydelse för kolets omsättning mellan land, hav och atmosfär, och därmed för klimatet, är betydande. I en artikel som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience idag hävdar Uppsalaforskare tillsammans med internationella kolleger att större hänsyn måste tas till inlandsvattnens processer.

Hittills har de klimatmodeller som bland annat Kyoto-protokollet baserar sig på betraktat inlandsvatten som statiska enheter som passivt transporterar kol från land till hav. Enligt forskarna handlar de tvärtom om mycket dynamiska processer som påverkas av många olika faktorer.

– En hel del organiskt kol som bildas på land transporteras till sjöar och vattendrag där det omvandlas till koldioxid och metan, som sedan frisläpps till atmosfären. En del av kolet binds även långsiktigt i bottensedimenten. Dessa dynamiska processer är av stor betydelse för den totala kolomsättningen och därför viktiga att ha med i klimatmodeller, säger Lars Tranvik, professor i limnologi vid Uppsala universitet.

Dessutom pågår kraftiga förändringar av inlandsvattnen, bland annat till följd av omfattande dammbyggnationer och genom ändrade förhållanden i framför allt nordliga områden. Nya sjöar bildas när tundran tinar och kol, som varit bundet under lång tid, omsätts.

– Inlandsvattnen begraver årligen ungefär lika mycket kol som oceanernas bottensediment. En stor del av denna bindning av kol sker i vattenkraftsmagasin och andra konstgjorda dammar. Dammarna avger å andra sidan också stora mängder koldioxid och metan till atmosfären, inte minst i tropikerna, säger Lars Tranvik.

Forskarna efterlyser ett bredare forskningssamarbete och fler och fördjupade tvärvetenskapliga studier av kolflödet mellan land, hav och luft. Inlandsvattnen spelar en väsentlig roll och måste integreras i framtida studier för att nå en bättre förståelse av det globala kolkretsloppet.

Författarna till artikeln kommer från universiteten i Uppsala, Wien, Antwerpen och The Stroud Water Research Center, USA.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lars Tranvik, tel: 018-471 27 22 eller lars.tranvik@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera