Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2009

Stor studie fastställer koppling mellan MS och rökning

Personer som röker löper betydligt högre risk att drabbas av sjukdomen multiple skleros (MS) än ickerökare. En stor svensk studie genomförd vid Karolinska Institutet bekräftar nu de misstankar som forskare tidigare har haft om kopplingen mellan rökning och MS. Troligen är det dock inte nikotinet i cigaretterna som är boven i dramat, visar en jämförelse där icke-rökare och snusare ingick.

Studien som publiceras i septembernumret av den vetenskapliga tidskriften Neurology® bygger på data från 902 skandinaver med diagnosen MS och 1855 utan MS-diagnos i åldrarna 16-70 år. Deltagarna fick svara på frågor om tobaksanvändning och andra livsstilsfaktorer. Forskarna fann att de kvinnor som rökte hade femtio procent högre risk att utveckla MS än de som inte rökte. Bland de manliga rökarna var risken dubbelt så hög att utveckla MS jämfört med icke-rökarna.

Riskökningen inträffade redan vid relativt måttlig rökning, och ökade sedan i förhållande till hur mycket man rökte. Den ökade risken kvarstod i upp till fem år efter att en person slutat röka.

– Det finns tidigare studier som visar på kopplingen mellan rökning och MS, men det här är den största studien som gjorts. Det ger oss en säker bekräftelse på att rökning ökar risken att drabbas av MS, säger Anna Karin Hedström, projektsamordnare och studiens försteförfattare.

En intressant observation som forskarna gjorde var att snusare inte tycks löpa någon ökad risk att drabbas av MS. Det talar för att det inte är nikotinet i cigaretterna som bidrar till sjukdomen, eftersom även snus innehåller nikotin. En teori är att det istället finns en koppling mellan vissa virusinfektioner och MS och att rökare genom sin ökade infektionskänslighet i luftvägarna därmed också ökar risken att få MS.

– En annan spännande teori är att rökning skulle kunna påverka immunförsvaret hos personer med en genetisk känslighet för MS och på så sätt öka risken att insjukna. Men det behövs ytterligare forskning för att kunna säga något med säkerhet, säger professor Lars Alfredsson.
MS är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar nervceller i det centrala nervsystemet. Sjukdomen debuterar oftast mellan 20 och 40 års ålder. Cirka 13 000 personer i Sverige har MS, kvinnor drabbas oftare än män. Studien har finansierats av EUs sjätte ramprogram, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Bibbi och Niels Jensens stiftelse, Söderbergsstiftelserna, Montel Williams MS Foundation och NeuroproMiSe.

Publikation: “Tobacco Smoking, but not Swedish Snuff Usage, Increases the Risk of Multiple Sclerosis”, Anna K Hedström, Maria Bäärnhielm, Tomas Olsson, Lars Alfredsson, Neurology® – the medical journal of the American Academy of Neurology, 1 september, 2009, print issue.

För mer information, kontakta:

Lars Alfredsson, professor
Institutet för miljömedicin
Enheten för kardiovaskulär epidemiologi
Tel: 08 524 874 88 eller 070-561 45 10
E-post: lars.alfredsson@ki.se

Anna K Hedström, läkare, projektsamordnare
Institutet för miljömedicin
Enheten för kardiovaskulär epidemiologi
Tel: 073-6994527
E-post: anna.hedstrom@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning och utbildning medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera