Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2009

Släkten, pengarna och Caroline Gother

Makt och pengar i det sena 1700-talets och tidiga 1800-talets Stockholm, en tid som ekonomiskt var lika dramatisk som vår egen. I sin nya bok följer professor Marja Taussi Sjöberg en grosshandlarsläkt under tre generationer.

I boken Släkten, pengarna & Caroline Gother. En grosshandlarsläkt i Stockholm under tre generationer 1740–1836 får man följa hur förmögenheter skapas och hur de lika snabbt försvinner, och hur pengarna genom äktenskap och arv vandrar för att till slut hamna hos mademoiselle Gother på ett sätt som ingen av de strikt kalkylerande männen kunde förutse.

Giftermål har alltid ingått i den manliga strategin för att bevara och bygga ut makt och förmögenheter. Hur kom det då sig att Caroline Gother, som levde mellan 1761 och 1836 och förblev ogift livet ut, med tiden blev en av Sveriges rikaste kvinnor trots att hennes far, handelsborgmästare Engelbert Gother, själv var bankrutt vid sin död 1775?

Familjen ingick i det nätverk av framstående grosshandlare i Stockholm som genom äktenskap mellan sig knöt allt tätare ekonomiska band. Här finns släkter som Bedoire, Petersen, Pauli, Campbell, Jennings, Lefebure och Reimers.

Marja Taussi Sjöberg är professor i historia vid Umeå universitet. Hon har tidigare studerat kriminalitet, social utslagning, skilsmässor och kvinnans rättsliga ställning i Sverige under åren 1500–1900.

Hennes böcker på dessa teman är:
Brott och straff  Västernorland 1861–90 (1981),
Dufvans fångar. Brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige (1986),
Skiljas. Trolovning, äktenskap och skilsmässa i Norrland på 1800-talet (1988)
Rätten och kvinnorna. Från släktmakt till statsmakt på 1500-och 1600-talen (1996).
År 1999 gav hon på Atlantis förlag ut Martta och Eero. En finsk familj under kriget 1939–1944.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera