Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2009

Kärnved av gran bra byggmaterial

Nu är det vetenskapligt bevisat att kärnved av gran (inre delen av stammen) är mindre utsatt för blånad och mögelsvampar än splintveden (yttre delen av stammen). Kärnved av gran har även mindre vattenupptagning och sprickbildning än splintveden. I en doktorsavhandling visar forskaren Karin Sandberg vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå att så är fallet.

– När man bygger hus, särskilt träfasader, är frågan om vilket val av träslag man väljer
mycket viktigt, säger Karin Sandberg.

Det är många faktorer som påverkar träets beständighet och särskilt viktigt är trämaterialets
förmåga att ta upp och avge vatten eller fukt. Organismer som svampar och bakterier bryter
ner trämaterialet vid en fuktkvot som är högre än 20%.

Det finns, enligt Karin Sandberg,exempel på träkonstruktioner som bevarats mycket länge tack vare att man lyckats hålla fuktkvotsnivån under nivån för biologiska angrepp.

Samtidigt finns det exempel på träkonstruktioner som ruttnat bort på några få år på grund av att de organismer som bryter ned veden har tillåtits ha optimala livsbetingelser.

I sin forskning har Karin Sandberg undersökt vattenupptagning och uttorkning i ändträ med
datormograf och bildbehandling.

– Att granens kärnved har andra egenskaper än splintved i samma träslag har inte beaktats
överhuvudtaget tidigare. Det beror dels på att det jag visat i min forskning inte varit känt och dels på grund av att det inte går att särskilja splintved och kärnved hos gran med blotta ögat när veden är torr, säger hon.

Resultaten från hennes forskning visar att granens kärnved har betydligt lägre vattenupptagning
och torkar ner snabbare till en gynnsam fuktkvotsnivå jämfört med splintveden. Försök som
hon genomfört utomhus visar att det var mindre än på splintved.

Kontaktinformation
Karin Sandberg,070 – 285 66 64

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera