Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 augusti 2009

Njursjuka underbehandlas efter hjärtinfarkt

Personer med njursjukdom genomgår mer sällan behandling med ballongvidgning efter hjärtinfarkt, och har därmed sämre prognos. Det visar ny klinisk forskning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Circulation.

En tredjedel av de patienter som behandlas för hjärtinfarkt har måttligt nedsatt njurfunktion. Hjärtinfarkt kan behandlas genom att förbättra blodflödet antingen genom ballongvidgning eller med bypass-kirurgi. Men det har varit oklart om behandlingen bör användas på njursjuka hjärtpatienter eftersom kunskap om eventuella risker har saknats.

Den nya studien bygger på uppgifter om drygt 23000 personer som vårdats för hjärtinfarkt mellan 2003 och 2006. Resultaten visar att ballongvidgning är lika gynnsamt för hjärtpatienter med måttligt nedsatt njurfunktion som för njurfriska hjärtpatienter, men också att en mindre andel av de hjärtpatienter som har nedsatt njurfunktion genomgår behandlingen. Dödligheten inom den sistnämnda gruppen är också högre.

– Prognosen för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion kan sannolikt förbättras väsentligt om de i större utsträckning får behandling med ballongvidgning, säger Karolina Szummer, en av forskarna bakom studien och verksam vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet i Huddinge.

Studien har genomförts inom ramen för ett forskningsnätverk bestående av kliniska forskare vid Karolinska Institutet, hjärtläkare från Karolinska Universitetssjukhuset samt njurmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus. På Danderyds sjukhus har man prioriterat sambandet mellan njur- och hjärtsjukdom som det viktigaste forskningsområdet under de kommande åren och har avsatt särskilda resurser för forskningen inom nätverket.

– Njursjukdom är en lika stark riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom som diabetes, och runt tio procent av befolkningen har njursjukdom. Det behövs mer forskning för att kunna erbjuda denna stora patientgrupp bästa möjliga vård, säger Stefan Jacobson adjungerad professor vid Karolinska Institutet och verksamhetschef på njurmedicinska kliniken vid Danderyds sjukhus.

Publikation: “Influence of renal function on the effects of early revascularization in non-ST-elevation myocardial infarction – data from the Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart disease Evaluated According to Recommended Therapies (SWEDEHEART)”, Karolina Szummer, Pia Lundman, Stefan H Jacobson, Staffan Schön, Johan Lindbäck, Ulf Stenestrand, Lars Wallentin, Tomas Jernberg; för SWEDEHEART, Circulation, online 24 augusti 2009.


För mer information, kontakta:

Stefan Jacobson, adjungerad professor, överläkare
Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet
Danderyds sjukhus (KI DS)
Tel: 08-655 6761 eller 070-759 1890
E-post: stefan.jacobson@ds.se

Karolina Szummer, doktorand, läkare
Institutionen för medicin, Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Tel: 073-59 79 462
E-post: karolina.szummer@karolinska.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Karolinska Institutet
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning och forskning medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera